8490
Nederland
Amsterdam
blog
Online beste prijs garantie

Loting vergunningen rondvaart

2017-05-04

Loting vergunningen – voorlopig uitslag Stromma
Maandag 24 april werd de voorlopige uitslag bekend. Deze uitslag is verdeeld over twee categorieën: Regulier (75 vergunningen) en Gezichtsbepalend (60 vergunningen). In de categorie Gezichtsbepalend hebben we elf vergunningen toegewezen gekregen. Dit zijn voornamelijk vergunningen voor klassieke rondvaartboten (de ‘Molenaar’schepen met de gebogen ramen). Vervolgens zijn de vergunningen in het segment Regulier verloot onder 277 inschrijvingen. Al deze inschrijvingen waren voor nieuwe boten van 14,01 meter. In de loterij hebben wij voorlopig twee reguliere vergunningen toegewezen gekregen. Hiermee kunnen wij concluderen dat wij voorlopig 23 boten (respectievelijk 22 vergunningen) zijn verloren, waaronder twee prachtige, klassieke en historische salonboten (namelijk Monne de Miranda en Wolk) en twaalf hypermoderne, milieuvriendelijke én duurzame boten (namelijk de - voorheen bekend als - Canal Bus rondvaartboten).

Loting vergunningen – voorlopige uitslag andere rederijen
Ook andere rederijen hebben zich ingeschreven, waaronder Nautisch Buro Rob Meijer. In 2010 heeft Rob Meijer de rederij Meijer’s Rondvaarten B.V. aan ons verkocht en is daarna nog geruime tijd aangebleven als directeur van Meijer’s. Daarnaast is Rob altijd actief gebleven in de scheepvaart. Toen het uitgiftereglement bekend werd, besloot Rob Meijer mee te dingen naar vergunningen. Wij hebben hem daarop een aantal tekeningen en foto’s van onze bestaande schepen gegeven waarmee hij vergunningen heeft aangevraagd. Wij hebben geen schepen aan hem verkocht. Rob is ervan overtuigd dat hij onder de huidige omstandigheden altijd zal kunnen beschikken over schepen. Nautisch Buro Rob Meijer heeft uiteindelijk 6 vergunningen verkregen in de categorie Gezichtsbepalend en heeft nu de komende 2 ½ jaar de tijd om schepen aan te schaffen conform de door hem ingeleverde aanvraag.

Rechtmatigheid van het beleid
Wethouder Udo Kock heeft inmiddels laten weten onderzoek te gaan doen naar het mogelijke gebruik van stroman constructies. Wij zien dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. Wij zijn namelijk bij onze aanvragen van vergunningen niet van de wet afgetreden.
De huidige gang van zaken leidt helaas af van waar het echt om gaat. Het nieuwe beleid is ondeugdelijk en onzorgvuldig bedacht. Er is te snel en zonder enig onderzoek een beleid samengesteld. De rondvaartbranche heeft de rechtmatigheid van het beleid de afgelopen jaren meerdere malen ter discussie gesteld. Daarom vond er in maart wederom een zitting plaats bij de Raad van State. Zij zullen naar verwachting in juni 2017 uitspraak doen of de gemeente Amsterdam rechtmatig heeft gehandeld met de invoer van dit nieuwe vergunningenstelsel.Aangezien het rondvaartbeleid in Amsterdam volledig afwijkt van andere Europese steden zullen tevens vragen worden gesteld aan het Europese Hof.

Beoogde doelen van het beleid niet bereikt
Het moge duidelijk zijn dat de beoogde doelen van dit beleid niet zijn bereikt. Er zijn geen nieuwe inschrijvers, alleen reeds bekende spelers. Er zullen 75 boten moeten worden verkocht of verschroot, daar er nauwelijks een 2e hands markt bestaat. Er is dus sprake van enorme kapitaalvernietiging. Het merendeel van het varend erfgoed zal verdwijnen van de Amsterdamse grachten. Er vindt juist een verschraling van het aanbod plaats, niet de gewenste diversiteit. Bovendien is er kans op faillissement van meerdere rederijen.


Hieronder volgt een Q&A met verdere informatie.

Hoe is het proces tot aan de loting verlopen?
In oktober 2013 werd een nieuwe nota gelanceerd, de voorbereiding en totstandkoming duurde een half jaar. Onderzoek over het aantal bedrijven en activiteiten op de grachten, de drukte op de grachten en een goed overzicht van het aantal boten of ligplaatsen was er niet. Toch werd de nota aangenomen. Destijds werd aangekondigd dat er een systeem van vergunningen gewogen toetreding zou worden gelanceerd. Deze gewogen toetreding zou allerlei onderscheidende criteria bevatten om tot productverbetering, innovatie en diversiteit te komen. Eind 2015 zou de branche duidelijkheid krijgen over deze gewogen toetreding. Bovendien zouden de rederijen vier jaar de tijd hebben om zijn of haar vloot aan te passen aan het nieuwe beleid. Die tijdlijn was reeds erg krap. Echter is die voorgestelde tijdlijn niet vast gehouden, evenmin als de opzet. In juni 2016 kwam er dan eindelijk een voorstel voor de gewogen toetreding: vier criteria waarvan lengte als onderscheidend criterium.

Hoeveel aanvragen zijn er gedaan bij de gemeente voor de categorie Bemand Groot en hoeveel vergunningen zijn er in totaal verdeeld?
Er zijn in totaal 484 aanvragen gedaan. Er zijn 135 vergunningen verdeeld, in twee categorieën: 75 voor de reguliere rondvaart en 60 voor gezichtsbepalende boten.

Hoe zijn de vergunningen toegewezen?
Door middel van een puntensysteem werden de boten beoordeeld door een welstandscommissie (op basis van een tekening van de boot), op het gebied van:
* lengte van de boot
* uitstoot van en op het vaartuig (duurzaamheid)
* geluidsoverlast 
* uitstraling/beeldkwaliteit van de boot (alleen bij de categorie Gezichtsbepalend en hierbij het belangrijkste criterium)
Bij een gelijk aantal punten moest worden geloot, dit was in de categorie Regulier het geval.

Hoeveel vergunningen heeft Stromma Nederland aangevraagd en via de loting verkregen?
We hebben het maximale aantal vergunningen aangevraagd, namelijk 12 in Gezichtsbepalend en 34 in Regulier. De volgende vergunningen hebben wij voorlopig toegewezen gekregen:
In de categorie Gezichtsbepalend: 11 vergunningen
In de categorie Regulier: 2 vergunningen (14,01)

Welke boten van de Amsterdamse vloot blijven behouden en welke moeten weg?
Van de huidige vloot mag twee derde de Amsterdamse binnenstad niet meer in. Ook onze salonboot uit 1938 niet. Die scoorde, net als veel omgebouwde klassieke schepen van andere rederijen, soms een of twee eeuwen oud, onvoldoende bij de welstandscommissie.

Wat betekent de loting voor de huidige vloot van Stromma Nederland?
Een enorme aderlating. 23 van de 34 boten kunnen niet worden behouden in dit segment, waaronder twee prachtige, klassieke en historische salonboten (namelijk Monne de Miranda en Wolk) en twaalf hypermoderne, milieuvriendelijke én duurzame klassieke rondvaartboten (namelijk de - voorheen bekend als - Canal Bus rondvaartboten). Enkel de 11 boten in de categorie Gezichtsbepalend kunnen volgens de uitslag blijven varen door de Amsterdamse grachtengordel. Dit zijn voornamelijk vergunningen voor klassieke rondvaartboten (de ‘Molenaar’schepen met de gebogen ramen). De twee vergunningen in de categorie Regulier zijn verkregen voor boten van 14,01 m en deze moeten nog worden gebouwd.

Wat gaat Stromma Nederland nu doen om capaciteit te behouden?
Wij zullen tegen de uitslag van deze toewijzingen bezwaar maken. Het kan tot juli 2018 duren voordat de uitslag definitief is.
Mochten de verdeelde vergunningen ongewijzigd blijven, gaan wij investeren.
Indien het huidige beleid gehanteerd wordt, worden wij gedwongen om te investeren in nieuwe boten. Het segment Bemand Gesloten (boten t/m 14 meter) is vrijgegeven. Dit betekent dat de vergunningen die hiervoor worden aangevraagd onbeperkt geldig zijn en worden toegewezen mits de boot voorzien is van een elektrische motor en een ligplaats. Daarom hebben wij reeds vergunningen aangevraagd in dit segment. Wij zullen onze vervoerscapaciteit daarom op het gewenste niveau brengen door nieuwe boten van 14,00 meter te bouwen in het segment Bemand Gesloten. Er is nog een lange weg te gaan tot 1 januari 2020 waarin wij meerdere opties open zullen houden.

Wat betekent dit voor de werkgelegenheid van Stromma Nederland?
Wij zullen er alles aan doen om de capaciteit van onze vloot, oud of nieuw, te behouden. Vooralsnog heeft het nieuwe beleid geen gevolgen met betrekking tot de medewerkers.

Wat betekent de loting voor de rondvaartbranche?
Voor de rondvaartbranche betekent dit dat er slechts verliezers zijn. Iedereen verliest en een aantal van de middelgrote en kleine rederijen, waaronder een aantal van de nieuwe toetreders van de laatste jaren, hebben letterlijk hun gehele vloot groter dan 14 meter verloren. Het bootaanbod op de grachten wordt hierdoor straks minder divers en minder historisch. Het merendeel van het varend erfgoed zal verdwijnen van de Amsterdamse grachten. Naast dat dit een grote kapitaalvernietiging betekent, is dit tevens een groot verlies voor het stadsbeeld.

 

Eerste versie gepubliceerd op 25-04-2017

Dankjewel! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief
Deze website ondersteunt geen Internet Explorer. Om er zeker van te zijn dat de website goed werkt, raden wij aan een andere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld: Microsoft Edge, Google Chrome of Safari.