8490
Nederland
Amsterdam

Onderhandelingen Bergmann cao

Onderhandelingen Bergmann cao

In 2005 heeft Stromma Nederland de BV Rederij Bergmann overgenomen. 25 van de 350 medewerkers van Stromma Nederland vallen daarom onder de zogenaamde  Bergmann cao. Sinds de overname is deze cao altijd gerespecteerd. De looptijd van deze cao is begin dit jaar verstreken, waarna er onderhandeld is met het FNV en de cao commissie over een nieuwe 2-jarige cao met een loonsverhoging. Breekpunt voor het FNV was de voorwaarde van de werkgever van het laten vervallen van achttien formatieplaatsen, hierdoor heeft het FNV de onderhandelingen afgebroken. Na uitvoerig overleg, mede met enkele van de Bergmann schippers, hebben wij, om deze langslepende kwestie voor alle partijen tot een goed einde te brengen, het voorstel aangepast naar de wensen van de cao commissie, namelijk: met het behoud van achttien formatieplaatsen. 

Ultimatum FNV ingetrokken
Het FNV was verheugd met het behoud van de formatieplaatsen echter de geboden loonsverhoging was volgens het FNV onvoldoende. Afgelopen week heeft het FNV daarom een ultimatum gesteld, waarna wij hebben aangegeven nog steeds bereid te zijn om te onderhandelen. Dinsdag 19 september heeft het FNV hier gehoor aan gegeven en zijn wij een zogenaamd  informeel overleg aangegaan met de cao commissie en het FNV. We zijn verheugd om te kunnen melden dat deze onderhandelingen hebben geleid tot een overeenstemming waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Dit betekent dat het eerder gestelde ultimatum door het FNV is ingetrokken.

Overeenstemming
Na ons voorstel van het behoud van achttien formatieplaatsen bleef het FNV in eerste instantie bij de eis van een loonsverhoging van de prijscompensatie én een schaalverhoging van € 65,00, ondanks geen enkele wijziging in voorwaarden. Dit komt neer op een totale loonsverhoging van ongeveer 4% in de hoogste schaal.  Deze looneis was bedrijfseconomisch niet verantwoord en konden wij daarom niet benaderen. Na de onderhandelingen van dinsdag 19 september zijn wij een loonsverhoging van 2,35% en een mogelijkheid tot meer flexibiliteit in het vaste rooster overeengekomen. De overige voorwaarden blijven gelijk. We zijn dan ook tevreden met dit resultaat.

Veel gestelde vragen
Wat is een formatieplaats?

Een formatieplaats is een arbeidsplaats. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan 37,5 arbeidsuren per week.

Hoeveel werknemers van Stromma Nederland vallen onder de Bergmann cao?
25 van de 350 medewerkers van Stromma Nederland vallen onder de Bergmann cao.

Waarom wilde de werkgever in eerste instantie de achttien formatieplaatsen laten vervallen?
Een x aantal formatieplaatsen dwingt een werkgever om een x aantal werknemers in de vennootschap volgens een vast rooster te laten werken. Dit ontneemt de vrijheid van de werkgever én werknemer om daar te werk te worden gesteld waar de behoefte is. Bovendien past dit niet meer bij de huidige tijdsgeest, onze operatie en behoefte van onze gasten.  

Dankjewel! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief
Deze website ondersteunt geen Internet Explorer. Om er zeker van te zijn dat de website goed werkt, raden wij aan een andere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld: Microsoft Edge, Google Chrome of Safari.