Sverige
Göteborg

Coronaanpassade möten hos oss på Stromma Sverige – trygghet & ansvar! Läs mer om våra olika åtgärder på vår informationssida.

Coronaanpassade möten med trygghet & ansvar

Tips, FAQ och rekommendationer inför höstens arrangemang

 • Garanterad exklusivitet på en chartrad båt
 • Olika storlekar på båtar - många med flera mindre salonger
 • Frisk skärgårdsluft från utedäck
Visa mindre Läs mer

Vanliga frågor

Får man vara fler än 50 personer vid kick-off, konferenser och möten?

JA, kick-off, konferenser och möten räknas inte som en allmän sammankomst och omfattas därför inte av ordningslagen så därför får man vara fler än 50 personer. Men Folkhälsomyndighetens rekommendation är att man före genomförandet utvärderar eventuella risker och vidtar riskreducerande åtgärder.

Vad finns det för allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken vid en konferens eller möte?

 • Genomför Folkhälsomyndighetens riskbedömning
 • Ge tydlig information till deltagarna gällande eventuella sjukdomssymtom
 • Säkerställ att kapaciteten för handhygien är god
 • Informera om allmänna hygienråd på plats

Hur gör man en riskbedömning?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns ett riskbedömningsverktyg att använda. Om svaren om frågorna är övervägande JA bör konferensen eller mötet ställas in, men om svaren övervägande är NEJ kan arrangemanget genomföras. Vid JA på en fråga bör då en åtgärd identifieras och handlingsplan skapas.

Vilka är frågorna i riskbedömningen?

 • Är det internationellt deltagande?
 • Har deltagarna samhällsviktiga funktioner?
 • Deltar personer som riskerar allvarligare sjukdomar?
 • Leder arrangemanget till nära kontakt mellan deltagarna? Storlek på lokal med mera.
 • Är hygienåtgärderna är inte tillräckliga?
 • Är inte antalet toaletter tillräckligt?
 • Är arrangemanget långvarigt?

Vad finns det för exempel på riskreducerande åtgärder?

 • Begränsa antalet deltagare
 • Begränsa antalet internationella deltagare
 • Boka en stor lokal
 • Boka en arrangör som kan garantera exklusivitet
 • Effektivisera och korta ner arrangemanget
 • Upplys deltagarna om vad de ska göra om de känner symtom under arrangemanget

Tips på Coronaanpassat arrangemang ombord på en båt

Här kommer våra bästa tips på hur du och dina kollegor kan träffas på ett Coronaanpassat möte, konferens eller kick-off ombord på en egen båt. Vid hyra av en egen båt kan vi garantera exklusivitet och därför säkra att inga utomstående mer än personalen ombord har tillträde.

 • Garanterad exklusivitet ombord
 • Välj den båt som lämpar sig för ert arrangemang – vi har olika storlekar på båtar. Tips är att välja en lite större båt så att vi kan Coronaanpassa genom att möblera glest mellan bord/stolarna.
 • Många av båtarna har flera mindre salonger som gör att ni kan dela upp er i mindre grupper.
 • Flera av våra båtar har ute däck vilket gör det möjligt att under vissa delar av arrangemanget vistas utomhus.
 • Informera deltagarna om tydliga riktlinjer för eventuella sjukdomssymtom.
 • Uppmana alla deltagarna att var noga med handhygienen och hålla avstånd.

För oss är dina speciella önskemål, funderingar eller krav inför ett arrangemang viktiga – låt oss tillsammans anpassa ert arrangemang med hänsyn till Corona.

Vad gör Stromma for att minska risken smittspridning ombord?

Vi på Stromma har gjort en rad åtgärder för att minska smittspridningen ombord på våra båtar.

 • Vi tar ombord färre gäster än normalt på våra båtar.
 • Vi möblerar luftig och sprider ut alla deltagarna i våra restauranger och salonger.
 • Vi hjälper till ombord att se till att lämpligt avstånd till nästa person hålls vid eventuell köbildning.
 • Vi torkar av och desinficerar utsatta gästytor i restauranger och salonger flera gånger om dagen.
 • Vi håller, som alltid, god hygien i köket och hanterar livsmedel på ett säkert sätt.
 • All mat och dryck som serveras ska intas sittande vid bord.
 • Vi stannar hemma när vi har minsta sjukdomssymtom – detta förväntar vi oss att ni också gör.
 • Vid köbildning vid ombord- och avstigning samt ombord uppmanas du att visa hänsyn och hålla avstånd.

Kontakta oss för mer information eller om du har frågor och funderingar.

Hyr en båt för ert Coronaanpassade arrangemang

Planerar ni konferens, möte eller kick-off i Stockholm och Göteborg - hyr då en båt. Vi har flytande restauranglokaler, konferens- och möteslokaler både till sjöss och på land att boka.

Du kan känna dig trygg med oss som leverantör av ditt nästa arrangemang. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

 

Stockholm: 08-1200 4042 eller event@stromma.se
Göteborg: 031-60 96 60 eller