11
Sverige
Stockholm
Bästa prisgaranti online

Tumlaren - en av våra mest hotade valar

2018-05-09

Projekt Östersjö-tumlaren

Vi vill rädda tumlaren och skapa ett renare Östersjön genom att samla in bidrag tillsammans med världsnaturfonden WWF. Vi vill skapa ett ekosystem i bättre balans och hjälpa till att rädda tumlaren och alla andra djur som lever i och omkring Östersjön.

Vad är en tumlare?

Tumlaren är en av våra minsta tandvalar och kan bli runt 1.5 meter lång med en vikt på ungefär 50 kg. Den finns på västkusten och i Östersjön och lever ofta ensamma eller i mindre grupper. Du hittar även andra arter inom familjen tumlare i Stilla Havet, Indiska Oceanen och Atlanten.

I Östersjön finns det ungefär 500 tumlare kvar och populationen är klassad som akut hotad.

Varför är den hotad?

En tumlare behöver äta ca 5-10% av sin egen kroppsvikt varje dag vilket innebär att den behöver konstant föda. Den livnär sig på mindre fet fisk som sill, småtorsk och skarpsill vilket det inte alltid finns tillräckligt av i dagsläget då Östersjön är drabbad av överfiske, övergödning och miljögifter. Övergödningen påverkar hela ekosystemet i havet och skapar ett överskott av bland annat fosfor och kväve. Överfisket påverkar tillgången på föda för alla djur som lever i Östersjön. Tumlaren som är högst upp i näringskedjan blir då extra känslig för detta.

Andra allvarliga hot är oavsiktlig fångst av tumlare i fiskenät som ofta gör att djuret drunknar och så kallat spökfiske vilket innebär att de fastnar i borttappade nät som driver fritt i havet.

Det finns även skadliga ämnen och gifter i Östersjön som kan påverka tumlaren negativt. Höga bullernivåer under ytan skapar också problem - tumlarnas hörsel är väldigt känslig och helt avgörande för att de ska hitta mat och kommunicera med varandra.

Hjälp oss rädda tumlaren genom att bidra med 20 kr när du gör en bokning. Du kan också swisha valfritt belopp direkt på WWF´s hemsida >>

Mer om vårt arbete kring miljö och hållbarhet >>

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.