; Hållbar turism Stromma | Miljö, ekonomi & socialt fokus
11
Sverige
Stockholm
hallbar-turism/
Bästa prisgaranti online

Hållbar turism & Stromma

Sustainable tourism & Stromma

Miljö, ekonomi och socialt fokus

Visa mindre Läs mer

Stromma arbetar för att minska användningen av bränsle och energi samt gå över till förnybara bränslen och rena energikällor.

Stromma har ambitiösa mål för vårt hållbarhetsarbete – ett av dem är att minska CO2-utsläppen med 50 % till 2030.

På Stromma arbetar vi kontinuerligt med att minska vår användning av plast. Våra ansträngningar minskade vår plastförbrukning med 1 097 kg under ett år.

Rädda Östersjön – Stromma och Världsnaturfonden (WWF) har ingått ett partnerskap där vi tillsammans arbetar för ett renare Östersjön.

Stromma har tillsammans med WWF och lokala partners lagt ut Seabins (havssoptunnor) för att förbättra miljön i och kring Östersjön.

Stromma & de globala målen

Stromma & The global goals

Den hållbara utvecklingen

Vi anpassar våra hållbarhetsmål baserat på hur verksamheten ser ut i varje land och destination där vi är belägna.

Intervju med Carola Hoekstra

Interview with Carola Hoekstra

CEO Stromma Nederländerna

Vad sker på kort och lång sikt när det gäller Strommas konvertering till eldrivna båtar och förnybara bränslen i Nederländerna?

Buss & båt - förnybar energi

Bus & boat – renewable energy

Minskade utsläpp & fossila bränslen

För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi på att öka andelen förnybara bränslen och på att vara mer energieffektiva i vår drift.

Mat och dryck

Food and beverages

Om vårt miljöarbete

På Stromma är vi medvetna om den stora inverkan både mat och dryck har på miljön. Vi arbetar därför hårt för ökad hållbarhet.

Partnerskap med WWF

Partnership with WWF

Rädda Östersjön

Stromma och World Wide Fund for Nature (WWF) arbetar gemensamt för en renare Östersjö.

Biohut – fiskhotell för små fiskar

Biohut – fish hotels for small fish

Ett projekt tillsammans med WWF för att skydda det marina livet i Köpenhamn

Biohuts i Köpenhamn skapar en fristad för små fiskar och bidrar till att skapa en bättre hamnmiljö med mer marint liv.

Seabin – en soptunna för havet

Seabin – an ocean dustbin

Vi arbetar för ett renare Östersjön

Stromma har tillsammans med WWF och lokala partners lagt ut Seabins (havssoptunnor) för att förbättra miljön i och kring Östersjön.

Tumlaren i Östersjön

The porpoise in the Baltics

En av världens mest hotade valar

Tillsammans med WWF kan vi göra skillnad och rädda det skygga djuret tumlaren i Östersjön.

Rikare skärgårdslandskap

Richer archipelago landscape

Återställa våtmarker och ängar

Stromma stödjer projektet ”Richer Archipelago Landscape” som verkar för att återställa ekosystem i skärgården.

Julgranar räddar fiskar i Stockholm

Christmas trees save fish habitats in Stockholm

Vi skapar uppväxtmiljöer för fiskarna i Stockholms vatten

Stromma har med Sportfiskarna, Stockholms stad och Smålandsgran samlat in julgranar som sänkts i Riddarfjärden.

Social hållbarhet

Social sustainability

Mångfald och jämlikhet i fokus

Hållbarhet är mer än bränsle, mat och avfall. Det handlar också om människor. På Stromma arbetar vi aktivt med social hållbarhet.

Minskad användning av plast

Reduce the use of plastic

Inget engångsbruk för minskat klimatavtryck

Stromma tar avstår från onödig plastförbrukning. Plastföroreningar är problematiska för kustcivilisationer, marina djur och ekosystem.

World Cleanup Day Stromma Nederländerna

Canal Cleanup in Amsterdam

Rensning av Amsterdams kanaler

Stromma Nederländerna deltar i World Cleanup Day. Tillsammans samlar vi upp skräp ur kanalerna från våra Pedal Boats och Open Boats.

Hållbar gästfrihet

Sustainable Hospitality

Certifikat av Green Key i Stromma Nederländerna

Green Key är den officiella och internationella utmärkelsen för företags sociala ansvar. Stromma har tilldelats Green Key sedan 2012.

Travelife Certified-utmärkelse till Stromma Finland

Travelife Certified award to Stromma Finland

I juli 2023 tilldelades Stromma Finland utmärkelsen Travelife Certified. Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt långsiktiga åtagande när...
Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.