; Vilkår og betingelser | Stromma.no
11307
Norge
Bergen

Vilkår og betingelser for bestillingen

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder mellom Stromma Norge AS og personen som enten direkte eller via tredjepart inngår en avtale med Stromma i henhold til spesifikasjonene i bekreftelsen (GJEST). Avtalen kan gjelde en reise, kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon om dette for følgende varemerker: Stromma, Hop On – Hop Off  og City Sightseeing. 

Offisiell arrangør: Stromma Norge AS, Oslo Cruiseterminal, Akershusstranda 15, 0150 Oslo, Norway, VAT NO920 184 413

Avtale

Som offisiell arrangør har Stromma ansvar overfor GJESTEN for de rettighetene som denne har i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for handlinger som skal foretas av en annen part enn Stromma. Informasjon i kataloger, brosjyrer og på nettsider er bindende for Stromma, men kan endres før avtalen er inngått, gitt at det er foretatt en reservasjon på dette tidspunktet og at GJESTEN er tydelig informert om endringen. Stromma påtar seg ikke noe ansvar for trykke- eller korrekturfeil. Som arrangør har Stromma en forpliktelse til å sikre:

• at GJESTEN mottar skriftlig informasjon om bestillingen sin og andre viktige dokumenter

• at det blir gitt informasjon om betalingsmåte og at GJESTEN også får informasjon om andre spørsmål som har betydning for opplegget

• at opplegget gjennomføres slik det er beskrevet i bekreftelsen Stromma er ikke ansvarlig for løfter gitt av en tredjepart direkte til GJESTEN uten at Stromma ble informert og som Stromma ikke kjente til eller burde ha kjent til. I disse generelle vilkårene og betingelsene for bestillingen: Avgang – tidspunktet da GJESTEN forlater avreisestedet. Ankomst – tidspunktet da GJESTEN ankommer og avslutter reisen. Om bord – når GJESTEN er om bord et Stromma-fartøy eller en Stromma-buss.


Bestilling

Vi tar imot bestillinger på internett inntil en time før avgang. Uspesifiserte forhåndsbetalte billetter med fleksible avgangstider er gyldige hvis det er tilgjengelig plass. Ved forhåndsbestilling via telefon til Strommas salgsavdeling blir det lagt til et bestillingsgebyr per bestilling uavhengig av antall personer. Bestillingen er gyldig for både Stromma og GJESTEN så snart Stromma har bekreftet bestillingen og GJESTEN har betalt den avtalte prisen innen fristen.

Bekreftelse

Vi bekrefter bestillingene via e-post til e-postadressen som er oppgitt.
 

Betaling

GJESTEN skal betale for opplegget før fristen som er spesifisert i bekreftelsen.

• Bestille en reise
For opplegg som bare omfatter reise blir verdien av bestillingen belastet kortet når bestillingen blir foretatt på internett eller via Strommas salgsavdeling. I henhold til vilkårene i avtalen skal Stromma ha mottatt betalingen for bestillingen innen kl. 24.00 den dagen bestillingen blir foretatt.

• Pakkebestilling
For pakkereiser blir verdien av bestillingen belastet kortet når bestillingen blir foretatt på internett eller via Strommas salgsavdeling. I henhold til vilkårene i avtalen skal Stromma ha mottatt betalingen for bestillingen innen kl. 24.00 den dagen bestillingen blir foretatt. Stromma sender ikke ut betalingspåminnelser for ubetalte bestillinger. Bestillingen blir kansellert hvis Stromma ikke har mottatt betaling innen fristen som er spesifisert i bekreftelsen.

Avbestillingsregler

GJESTEN kan avbestille på nettsiden, muntlig eller skriftlig til Stromma eller til stedet der bestillingen ble foretatt. Ved bestilling av kombinerte opplegg som Stromma selger for en forhåndsbestemt pris (pakke) kan GJESTEN ikke avbestille enkelte deler av opplegget.
• Stromma beholder 100 % av verdien av bestillingen hvis de bestilte produktene blir avbestilt eller endret en dag eller mindre før avgang.
• Hele beløpet bli tilbakebetalt hvis avbestillingen skjer innen 24 timer før avgang.

Strommas endringer og gjestens rettigheter m.m.

Stromma har rett til å endre vilkårene og betingelsene for opplegget under den forutsetning at GJESTEN kan få tilbud om andre, tilsvarende tjenester. Hvis Stromma opplever kostnadsøkninger etter at avtalen er inngått og er bindende for begge parter, kan Stromma øke prisen for reisen tilsvarende, under den forutsetning at kostnadsøkningen skyldes endringer i skatter eller andre avgifter knyttet til tjenestene som inngår i opplegget. Prisen kan ikke økes i løpet av de siste 20 dagene før avgang, og GJESTEN skal få beskjed umiddelbart. Prisen for opplegget skal reduseres hvis Strommas utgifter blir redusert av samme årsaker som spesifisert ovenfor, mer enn 20 dager før ankomst. Hvis opplegget ikke kan gjennomføres i henhold til bekreftelsen og vilkårene og betingelsene, og Stromma ikke er i stand til å tilby GJESTEN andre, tilsvarende tjenester, har GJESTEN rett til å trekke seg fra avtalen. GJESTEN har også rett til å trekke seg fra avtalen hvis vilkårene og betingelsene endres i betydelig grad til gjestens ulempe. I slike tilfeller må Stromma tilbakebetale hele det innbetalte beløpet. GJESTEN skal rapportere om eventuelle problemer som oppstår om bord på reisen slik at Stromma for en mulighet til å løse problemet. Hvis GJESTEN ikke gjør dette, mister vedkommende retten til å klage på problemet. GJESTEN er forpliktet til å redusere omfanget av skaden i den grad det er mulig. Strommas mulige forpliktelse til å betale kompensasjon gjelder ikke hvis Stromma kan godtgjøre at det ikke var mulig å gjennomføre reisen grunnet omstendigheter utenfor Strommas kontroll som Stromma ikke med rimelighet kunne forventes å forutse når avtalen ble inngått, og der Stromma heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet konsekvensene.

Gjestens forpliktelser

GJESTEN må være 18 år eller eldre for å bestille / inngå en avtale med Stromma. GJESTEN har et personlig ansvar for å foreta de nødvendige formalitetene for at reisen skal kunne gjennomføres. Stromma har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis GJESTEN eller noen i hans/hennes selskap viser upassende oppførsel og/eller forårsaker skade om bord. Dersom avtalen sies opp med umiddelbar virkning grunnet årsakene ovenfor, vil Stromma ilegge GJESTEN et gebyr som tilsvarer skaden som er forårsaket.
 

Hunder og katter om bord

Hunder/katter er ikke tillatt på sightseeing-båter, -tog eller -busser.

Eventuelle tvister

I tilfelle av tvister som ikke blir løst direkte, henviser vi deg til det norske klageorganet for reiselivet; Transportklagenemnda i Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo, Norge.

Krig, naturkatastrofer, streik etc.

Begge parter har rett til å trekke seg fra avtalen hvis opplegget ikke kan gjennomføres grunnet krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidslivskonflikter, langvarige problemer med vann- eller strømtilførsel, brann eller andre lignende, store hendelser som ingen av partene kunne forutse eller påvirke.

This website does not support Internet Explorer, to ensure that the site works properly we recommend that you use another browser e.g. Microsoft Edge or Google Chrome.