11307
Norge
Oslo

Bærekraftig turisme & Stromma

Sustainable tourism & Stromma

Miljøet, økonomien og det sosiale i fokus

Vis mindre Les mer

I Stromma jobber vi kontinuerlig med å redusere bruken av plast. Vår innsats reduserte plastforbruket vårt med 1 097 kg på ett år.

I Sverige og Danmark har Stromma sammen med WWF og lokale partnere plassert ut Seabins for å forbedre miljøet i/i Baltikum.

Stromma jobber med å redusere bruken av drivstoff og energi samt gå over til fornybart drivstoff og rene energikilder.

Stromma har ambisiøse mål for vårt bærekraftsarbeid – ett av dem er å redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2030.

Stromma & De globale målene

Stromma & The global goals

Bærekraftig utvikling

Vi tilpasser våre bærekraftsmål basert på hvordan virksomheten ser ut i hvert land og destinasjon der vi holder til.

Buss og båt – fornybar energi

Bus & boat – renewable energy

Reduksjoner av emisjoner og fossilt drivstoff

For å redusere påvirkning på klimaendringene må vi øke andelen av fornybar energi og være mer energieffektive i driften.

Mat og Drikke

Food and beverages

Om vårt miljøarbeid

Hos Stromma er vi klar over den store innvirkningen mat og drikke har på miljøet.
WWF collaboration

Samarbeidet med WWF

Partnership with WWF

Redd Østersjøen

Stromma og World Wide Fund for Nature (WWF) jobber sammen for et renere Østersjø.
WWF collaboration

Seabin - en søppelkasse

Seabin – an ocean dustbin

Vi er aktive i å rense Østersjøen

I Sverige og Danmark har Stromma sammen med WWF og lokale partnere lagt ut Seabins for å forbedre miljøet i Østersjøen.
WWF collaboration

Nisen i Østersjøen

The porpoise in the Baltics

En av verdens mest truede hvaler

Sammen med WWF kan vi gjøre en forskjell og redde den sjenerte dyrene i Østersjøen.
WWF collaboration

Rikere skjærgårdslandskap

Richer archipelago landscape

Gjenopprette våtmarker og enger

Stromma støtter WWF prosjektet “Richer Archipelago Landscape” for gjenoppretting av økosystemer i øygruppen.
WWF collaboration

Juletrær redder fiskens habitater i Stockholm

Christmas trees save fish habitats in Stockholm

Et prosjekt sammen med WWF for å redde Østersjøen

Stromma samler sammen med Sportfiskarna, Stockholms stad, WWF, Skansen og Stockholms havner gamle juletrær og senker dem i vannet.

Bærekraft - sosialt fokus

Social sustainability

Mangfold og likeverd i fokus

Bærekraft er mer enn drivstoff, mat og avfall. Det handler også om folket.

Reduser plast

Reduce the use of plastic

Ingen engangsbruk for redusert klimafotavtrykk

Stromma avstår fra unødvendig plastforbruk. Plastforurensende stoffer er problematiske for kystsivilisasjoner, marine dyr og økosystemer.

Bærekraftig gjestfrihet

Sustainable Hospitality

Sertifikat av Green Key i Stromma Nederland

Green Key er den offisielle og internasjonale prisen for samfunnsansvar. Stromma har blitt tildelt den grønne nøkkelen siden 2012.
This website does not support Internet Explorer, to ensure that the site works properly we recommend that you use another browser e.g. Microsoft Edge or Google Chrome.