25
Finland
Helsingfors
hallbar-turism/

Strommas samarbete med Världsnaturfonden WWF

Tillsammans med WWF vill vi hjälpa till att skapa ett renare Östersjön

Stromma och Världsnaturfonden WWF samarbetar för ett renare Östersjön. Östersjöns miljö har drabbats hårt av miljögifter och överfiske genom åren - allt färre havsfåglar syns och omfattande algblomningen har blivit ett årligt återkommande inslag under sommaren. Östersjön är inte bara viktig för alla semesterfirare utan också en viktig inkomstkälla för alla länder i regionen.En östersjö i ekologisk balans skulle kunna skapa 280 miljarder kronor i årligt mervärde och en halv miljon jobb till regionen år 2030, enligt rapporten "Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea" utförd av Boston Consulting Group.

Samarbetet omfattar hela Strommakoncernen i Sverige, Finland och Danmark. Vårt mål är att bli ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i branschen samt bidra till att driva på utvecklingen och öka passagerarnas miljömedvetenhet. Vi kommer arbeta med kompetensutveckling om status på Östersjön samt stödja naturvårdsprojekt i regionen, med syfte att bidra till ett friskare Östersjön. Ytterligare mål är att minska vår egen miljöpåverkan genom att sätta och följa branschledande miljömål för t ex begränsade utsläpp av CO2, kväve, svavel, avfall, återvinning, ballastvatten och användning av giftfri bottenfärg.

Läs mer om Östersjöprojektet på Världsnaturfonden WWFs hemsida

Hur är läget i Östersjön?

Östersjöregionen har en unik och högst känslig miljö med en ständigt ökande belastning. Havet används till allt från turism, fiske och oljetransporter till vindkraftsparker och gasledningar. I detta grunda vatten får föroreningar och näringsläckage större effekt än i andra, djupare hav.

Hoten är många men de två svåraste är övergödning och oreglerat fiske. Till exempel Finska Viken och Rigabukten är allvarligt drabbade av övergödningen. Övergödning betyder näringsökning – i första hand en ökning av ämnen som fosfor och kväve. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, industri och trafik som ger ifrån sig näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet. Tillförseln är cirka 800 000 ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Mängderna varierar från år till år bland annat beroende på nederbörd, men har ända sedan 1950-talet varit alldeles för höga.

Vad kan jag göra för att hjälpa Östersjön?

  • Ät inte fisk som är hotad. Få tips om fisk och skaldjur du kan äta med gott samvete i WWF's fiskguide >>
  • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel. Fosfat göder Östersjön.
  • Använd färre engångsbestick, tallrikar och -grillar, och släng skräpet på miljöstationen så håller du naturen ren.
  • Töm båttoaletten och avloppsvattnet på hamnarnas mottagningsstationer istället för i havet.
  • Välj miljöanpassade fordon och bränslen på land och till sjöss.
  • Använd inte giftig bottenfärg på båten och använd gärna båtbottentvättar.
  • Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktare.
  • Använd miljöanpassade rengöringsmedel, hygienartiklar och andra vätskor.
  • Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning.

Bli Östersjöfadder!

För att förhindra övergödning, oljeutsläpp och övergödning som hotar både badstränder och fågelliv krävs stora resurser.  Därför behöver vi ta ett gemensamt ansvar för att bevara Östersjöns miljö. Ditt stöd behövs – bli fadder idag! Läs mer på www.wwf.se

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.