24
Danmark
København

Den 29. maj er der, pga. Royal Run, ændringer til Classic Copenhagen og Colorful Copenhagen ruterne - se de ændrede ruter her.

Biohuts - fiskehoteller i Københavns Havn

2021-08-30

Et WWF samarbejde for at skabe mere liv i havnen

Den 9. september 2021 fejrede Stromma indvielsen af 20 Biohuts i Københavns Havn. Biohuts er undersøiske fiskehoteller hvor små fisk og fiskeyngel kan gemme sig for store rovfisk, bo og spise. Med beskyttelsen fra Biohuts vil flere små fisk overleve den mest sårbare tid i deres livscyklus dermed øges bestanden. De 20 Biohuts er en del af Strommas samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

Flere beskyttede levesteder for havnens fisk

Biohuts er stålbure, der giver ly og beskyttelse til små og sårbare fisk. Burene fanger ikke de små fisk, men holder de store fisk ude. En Biohut fungerer som bolig, spisested og tilflugtssted for små fisk og deres yngel. I bebyggede områder som Københavns Havn har man ofte lodrette, spunsede vægge, som mangler den kompleksitet og dybde, der er grundlaget for, at liv virkelig kan florere. Når man installerer Biohuts skaber man, hvad fagfolkene kalder biologiske nicher, der kan blive hotspots for liv. Biohuts skaber et beskyttet levested, hvor små fisk kan leve og vokse, og er dermed med til at øge fiskebestanden, skabe et bedre havnemiljø og øge biodiversiteten.

Biohuts - sådan virker den

En Biohut består af et stålbur, som i midten indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme, rensede østersskaller og et tomt, ydre stålbur. Det yderste stålbur beskytter de helt unge fisk på under 3 centimeter mod de større rovdyr, mens det inderste gitter med østersskallerne danner en kompleks overflade, hvorpå alger og små organismer, som fiskene spiser, kan vokse. Burene er installeret 20-50 cm. under havets overflade, på steder, hvor der ikke bades, og hvor de ikke kommer i kontakt med skibe mm.

Biohut (1)_opt.jpg

 

Positiv og hurtig effekt

Der findes adskillige Biohut-projekter flere steder i verden, især i Middelhavet. Foruden København, er der i Danmark installeret Biohuts i Aarhus, Helsingør og Grenaa. Med de 20 Biohuts som Stromma har installeret, er der nu 70 Biohuts i Københavns Havn, hvor målet er at nå op på 100 og dermed blive den havn i verden med flest Biohuts. Erfaringsmæssigt ved vi, at fiskene flytter ind med det samme, og der forventes derfor også en hurtig effekt i form af øget biodiversitet og med tiden også flere fisk. En øget fiskebestand i havnene kan også have en positiv effekt på fiskebestandene uden for havnen, da mange fiskearter vandrer over store afstande.

Læs mere om projektet her.

Stromma og Verdensnaturfonden har installeret 20 Biohuts i Københavns Havn fordelt på to lokationer: Frederiksholm Kanal ved BLOX og på Ofelia Plads lige nord på Skuespilhuset.

Tak! Du er nu tilmeldt
Denne hjemmeside understøtter ikke Internet Explorer. For at sikre, at siden virker rigtigt, anbefaler vi, at du bruger en anden browser fx Microsoft Edge eller Google Chrome.