25
Finland
Helsingfors

May 16-26: Beautiful Canal Cruise: Due to low sea level, all sightseeing cruise departures may follow the City Highlights Cruise route. Read more here.

Villkor – Strommas försäljningsställe

1. Priserna anges i euro (EUR) baserat på kostnader, tariffer och växlingskurser i januari 2018. Priserna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.

2. Priserna gäller för en vuxen eller ett barn. Om inget pris för barn anges kan det fås på begäran. Biljetterna kan inte överlåtas.

3. Förhandsbokningar är nödvändiga eller rekommenderas starkt för vissa turer. Be personalen hos Strömma Finland om närmare information.

4. Strömma Finland agerar som agent för de ägare eller entreprenörer som tillhandahåller transportmedel eller andra tjänster. Vi kan inte ansvara för underlåtenheter från någon annan persons eller något annat företags sida än Strömma Finland. Strömma Finland ansvarar inte för olyckor, förluster, störning, försening eller för kostnader som uppstår därigenom, karantän, strejker, force majeure, att båtar eller bussar inte ankommer och avgår enligt tidtabell, störningar, begränsningar eller bestämmelser från statens sida, väderleksförhållanden och andra eventualiteter över vilka vi inte har någon kontroll. Tidtabellerna kan ändras. Rimliga ändringar av resrutten kan göras av Strömma Finland när detta bedöms vara tillrådligt för passagerarnas bekvämlighet, säkerhet och välbefinnande.

5. Medborgare i EU-medlemsstater och EES-stater behöver inte visum för inresa till Estland. De resehandlingar som krävs är ett pass eller personligt ID-kort med foto, utfärdat efter 1 mars 1999 (exklusive tillfälliga ID-kort). Barn måste oberoende av ålder ha ett eget pass eller ID-kort för att resa.  Passagerar har skyldighet att ta reda på om de behöver ansöka om visum. Kontrollera aktuella visumregler på www.vm.ee.

6. Verja passagerare har skyldighet att ha ett officiellt ID-kort eller pass på kryssningar till länder inom Schengenområdet. Strömma Finland rekommenderar passagerare att ha med sig ID-kort eller pass på alla turer.

7. Strömma Finland is ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommer på grund av felaktiga eller otillräckliga pass, visa eller andra handlingar.

8. Villkor för ändringar och avbokningar av Strömma Finlands turer och produkter

Helsinki Panorama Sightseeing, Helsinki Sightseeing Beautiful Canal Route, Hop On Hop Off, Kombinationsturer, Old Wooden Town of Porvoo och Finnish Lakes and Forests: 1–9 personer: mindre än 24 timmar före avgång – ingen återbetalning.  10 personer eller fler: mindre än 72 timmar före avgång – ingen återbetalning, 3–6 dagar före avgång – 50 % av bokningens värde återbetalas.

Midsommarkryssning: 1–9 personer: 0–7 dagar före avgång – ingen återbetalning. 10 personer eller mer: 0–14 dagar före avgång – ingen återbetalning.

Hela summan återbetalas om bokningen avbokas i enlighet med avbokningspolicyn.

Helsinki Cards (Helsingforskort) återbetalas inte och byts inte ut..

Privata turer: avbokningsvillkor på begäran.

9. Strömma Finland agerar som mellanhand på följande turer. Ansvarig arrangörs villkor för ändringar och avbokningar av turer och biljetter gäller.

Kryssningar och biljetter till Sverige och Estland: allmänna villkor och avbokningsvillkor gäller. Be om en separat broschyr.

Medieval Tallinn (Medeltida Tallinn): Mindre än 4 dagar – ingen återbetalning.

Biljetter till SeaLife, Sibelius Finland Experience, Skywheel Helsinki och vandringsturer på Sveaborgs fästning återbetalas inte.

Närmare information om villkoren för de olika företag vars biljetter säljs på Strömmas försäljningsställe kan erhållas på begäran.

10. Avbokningar tas emot måndag–fredag 9.00–16.00, sales@stromma.fi, tel. +358 9 22881600.

11. Avbokad tur – bokningsavgiften återbetalas inte.

12.  No-show eller avbruten tur – ingen återbetalning.

13. Bokningsavgifter gäller. Bokningsavgift – ingen återbetalning.

14. Tidtabeller, program och turrutter kan ändras.

15. Villkoren för transport av passagerare och bagage som gäller på Strömma Finlands fartyg finns att läsa ombord på fartygen, på företagets kontor och kan på begäran fås på försäljningsställena för biljetter.

16. Eventuella klagomål måste framföras omedelbart till personalen hos Strömma Finland. Om detta inte är möjligt, om ingen tillfredsställande lösnings stod att finna när det gällde ett klagomål eller om klagomålet åtföljs av en begäran om återbetalning, måste klagomålet läggas fram skriftligen inom en kalendermånad från turdatumet, via mejl till sales@stromma.fi.

17. En möjlig återbetalning är begränsad till den direkta kostnaden för turen eller tjänsten.

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.