25
Finland
Helsingfors

May 16-26: Beautiful Canal Cruise: Due to low sea level, all sightseeing cruise departures may follow the City Highlights Cruise route. Read more here.

Skydd av personuppgifter

Strömma Finlands hantering och registrering av kunduppgifter följer de metoder som föreskrivs i personuppgiftslagen. Uppgifterna lagras i vårt bokningssystem och endast information om en resa överförs till våra samarbetspartners (rederier, hotell, bussföretag, guider) vid behov och enligt avtal. Personuppgifter används för att informera kunden om specialerbjudanden och frågor som rör resan via mejl, telefon, sms och post. En bokningsbekräftelse skickas till den post- eller mejladressen som uppgetts av personen som gjorde bokningen. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter utan kundens samtycke, förutom under ovannämnda omständigheter eller om lagen kräver det.

Kunduppgifter lagras i kundregistret, som används för marknadsföring och marknadsundersökningar av Strömma Finland och dess moderbolag Strömma Turism & Sjöfart.

Genom att registrera sig för Strömma Finlands nyhetsbrev samtycker prenumeranten till att nyheter, specialerbjudande och annan kommersiell information skickas via mejl, telefon, sms och post. Kunden kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att informera Strömma Finland om det önskemålet.

Cookies

Strömma Finland använder cookies för att samla information om terminaler som används av besökare på webbplatserna Stromma, Helsinkiexpert, Helsinkithisweek, Helsinkicard och Destinationhelsinki. Huvudsyftet med cookies är att förbättra och anpassa webbplatserna efter besökarnas användningserfarenhet samt att göra analyser för att vidareutveckla sajterna.

Information som samlas in med cookies är anonym. Med hänsyn till bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen är det dock möjligt att koppla data insamlade med cookies och annan teknik till personuppgifter som kan ha samlats in från användaren i något annat sammanhang. Information som samlas in med cookies används även för att målinrikta kommunikatio och marknadsföring samt för att optimera marknadsföringsåtgärder. Cookies kan bidra till att samla information om hur och när en webbplats används, till exempel från vilken webbplats en besökare kom, vilka webbsidor besökaren har besökt och när och vad på vår webbplats besökaren tittade på och klickade på, vilken webbläsare besökaren använde och annan information om besökarens terminal. Användare kan blockera användningen av cookies med hjälp av inställningarna för webbläsaren. Blockering av cookies kan påverka webbplatsens eller dess komponenters funktion. Cookies eller andra tekniker som vi använder skadar inte användarens terminal eller filer.

Dataskydd och kundregister

Innehavare av kundregistret: Strömma Finland Oy Ab, Unionsgatan 18, 00130 Helsinki, tel. +358 9 2288 1200.

Registernamn: Strömma Finland kundregister.

Syftet med behandlingen av personuppgifter: ge användarna bättre service, målinriktade marknadsföringsbudskap och förhindra möjligt missbruk av bokningar. Uppgifter kan även användas för att anpassa användarupplevelsen på ovannämnda webbplatserInformationsinnehåll i registret: person- och adressuppgifter, inköpshistorik, kampanjinformation

Skyddsprinciper för registret: brandväggar från samarbetspartner.

Manuellt material: inget.

Material som registreras i databaser: information samlas in på servrar som ägs av Cygate som gruppens anställda kontaktar och administrerar direkt innanför företagets brandvägg. Den enda överföringen som sker är alltså mellan företaget och kunden.

Dataskydd

Genom att boka en resa hos Strömma Finland samtycker kunden till Strömma Finlands metod för hantering av personuppgifter. Om kunden skulle vilja granska, korrigera eller ta bort uppgifter från registret ska kunden göra en skriftlig begäran om detta till Strömma Finland Oy Ab, Unionsgatan 18, 00130 Helsinki.

Nyhetsbrev och specialerbjudanden

En prenumeration på nyhetsbrevet ger mottagaren tillgång till nyheter om Strömma Finlands produkter, specialerbjudanden och annan användbar reserelaterad information. Vi håller dig uppdaterad i första hand via mejl och sms när du har samtyckt till att vi skickar nyhetsbrevet, specialerbjudanden och annan information. Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten. Läs mer i avsnitten Skydd av personuppgifter och Dataskydd och kundregister.

 

Dataskydd och kundregister

Innehavare av kundregistret: Strömma Finland Oy Ab, Pohjoinen Makasiinikatu 4, 00130 Helsingfors, tel. +358 9 2288 1200.

Registernamn: Strömma Finland kundregister.

Syftet med behandlingen av personuppgifter: ge användarna bättre service, målinriktade marknadsföringsbudskap och förhindra möjligt missbruk av bokningar. Uppgifter kan även användas för att anpassa användarupplevelsen på ovannämnda webbplatserInformationsinnehåll i registret: person- och adressuppgifter, inköpshistorik, kampanjinformation

Skyddsprinciper för registret: brandväggar från samarbetspartner.

Manuellt material: inget.

Material som registreras i databaser: information samlas in på servrar som ägs av Cygate som gruppens anställda kontaktar och administrerar direkt innanför företagets brandvägg. Den enda överföringen som sker är alltså mellan företaget och kunden.

Dataskydd

Genom att boka en resa hos Strömma Finland samtycker kunden till Strömma Finlands metod för hantering av personuppgifter. Om kunden skulle vilja granska, korrigera eller ta bort uppgifter från registret ska kunden göra en skriftlig begäran om detta till Strömma Finland Oy Ab, Pohjoinen Makasiinikatu 4, 00130 Helsingfors.

Nyhetsbrev och specialerbjudanden

En prenumeration på nyhetsbrevet ger mottagaren tillgång till nyheter om Strömma Finlands produkter, specialerbjudanden och annan användbar reserelaterad information. Vi håller dig uppdaterad i första hand via mejl och sms när du har samtyckt till att vi skickar nyhetsbrevet, specialerbjudanden och annan information. Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten. Läs mer i avsnitten Skydd av personuppgifter och Dataskydd och kundregister.

 

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.