Sverige
Stockholm

Julgranar skapar nya uppväxtmiljöer för fiskar

Ett projekt för att rädda fiskarna i Stockholms vatten

I flera år i rad har Stromma tillsammans med Sportfiskarna, Stockholms stad, WWF, Skansen och Stockholms hamnar samlat in julgranar som sedan sänkts ned i Riddarfjärden. Syftet är att skapa nya lekplatser och uppväxtområden för Stockholms fiskar då orörda uppväxtmiljöer idag exploateras och försvinner i snabb takt. Med hjälp av risvasar som skapas av granarna växer nya områden fram. 

 

Fiskarnas uppväxtmiljöer försvinner successivt


Idag är Stockholms skärgård och innerstad kraftig påverkade av exploatering i form av utbyggda strandtomter, muddringar, båttrafik, kajer och båthamnar. Det här påverkar reproduktionen av yngel då tidigare orörda uppväxtmiljöer successivt försvinner.

Studier har visat att ungefär 40% av fiskens uppväxtplatser längs kusten är borta och 0,5% av de orörda områden som finns kvar exploateras varje år. Det innebär att alla orörda uppväxtområden kring Stockholm kan vara borta om 50 år om utarmandet fortsätter i samma takt.

Vad innebär projektet?


Julgranar samlas in från allmänheten under en dag i januari och binds ihop till så kallade risvasar. De körs sedan ut i vattnet och sänks ned med hjälp av en fastbunden sten. På botten kan sedan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas i granarna.


Lyckade resultat


Under våren 2018 kunde dykare med hjälp av undervattenskamera se att aborren lekt bland granarna. De hittade mängder av rom och såg många fiskar simma omkring bland granarna.

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.