Bolagsstyrning

Strommas bolagsstyrning

Visselblåsare

Stromma uppmuntrar anställda att tipsa om misstänkta felaktigheter så snart som möjligt. Vi har åtagit oss att se till att våra anställda har möjlighet att lyfta sina misstankar på ett vis där de är försäkrade och övertygade om att dessa kommer att tas på allvar, fullständigt utredas och att de som rapporterar skyddas mot alla former av repressalier.

 

Vårt visselblåsnings-system är en extern rapporteringskanal som administreras av PWC. Det ger anställda, nuvarande såväl som tidigare, intressenter och andra ett konfidentiellt, säkert, lättillgängligt och enhetligt sätt att ta upp frågor och oklarheter.

 

Visselblåsarsystemet bör endast användas när vanliga interna kommunikationskanaler inte går att nyttja, i allvarligare fall som brott mot lag eller när interna kanaler är otillgängliga, olämpliga eller äventyras.

 

Rapportering kan ske muntligt eller skriftligt, på lokala språk och med möjlighet till fullständig anonymitet. Alla rapporter som tas emot via visselblåsar-systemet behandlas som strikt konfidentiella och kommer att bedömas av PWC för att sedan överlämnas till ansvarig funktion inom Stromma-organisationen eller till relevanta myndigheter.

 

För frågor om vårt visselblåsar-system, vänligen kontakta Group HR Manager, Berit Jebjerg på: berit.jebjerg@stromma.dk.

 

Uppförandekod

Strommas historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1809 och idag är vi den största leverantören av upplevelser i Norden, och levererar på vårt uppdrag "Minnen för livet" (”Memories for Life”). Vår fortsatta framgång är djupt rotad i våra värderingar och ett starkt engagemang för att bedriva affärer med fokus på etik, integritet, rättvisa och respekt.

 

Strommas företagsetik och uppförandekod (”Business Ethics” och ”Code of Conduct”) bygger på vårt uppdrag och våra värderingar. Vår uppförandekod förklarar vad vi står för och vad som förväntas av oss som företag och samt som individer för att kunna fatta rätt och välgrundade beslut.

 

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.