Sverige
Stockholm

Hjälp oss rädda tumlaren i Östersjön

En av världens mest hotade valarDen ser nästan ut som en delfin men utan den spetsiga nosen. Tumlaren känns igen via sin trekantiga ryggfena, grå färg och den tumlande rörelsen genom vattnet, därav dess namn. Idag har tumlaren svårt att överleva i sin hemmiljö då Östersjön är drabbad av bland annat övergödning, överfiske och miljögifter. Räddar vi tumlaren har du chans att få se det vackra men också skygga djuret tumla omkring i Östersjön.


En av våra minsta tandvalar


Tumlaren är en tandval som finns i våra svenska vatten. Tumlaren är en av de minsta tandvalarna och blir runt 1,5 meter lång med en vikt på ungefär 50 kg. Den finns främst på västkusten men även i Östersjön. Du hittar även andra arter inom familjen tumlare i Stilla Havet, Indiska Oceanen och Atlanten. Tumlaren är skygg och lever ofta ensamma eller i mindre grupper.

I Östersjön finns det ungefär 500 tumlare kvar och populationen är klassad som akut hotad.


Behöver konstant tillgång till föda


En tumlares föda består till stor del av mindre fet fisk som sill, småtorsk och skarpsill och tumlaren behöver äta 5-10% av sin egen kroppsvikt varje dag. Detta går inte alltid som det ser ut idag - då Östersjön är drabbad av både överfiske och övergödning. Övergödningen ökar bland annat ämnena fosfor och kväve i havet vilket påverkar hela ekosystemet. Överfisket påverkar tillgången på föda för alla djur som lever i Östersjön. Tumlaren är högst upp i näringskedjan och blir då extra känslig för detta.

 

Ett annat allvarligt hot är oavsiktlig fångst av tumlare i fiskenät som ofta gör att djuret drunknar. Även så kallat spökfiske är ett stort problem vilket innebär att de fastnar i borttappade nät som driver fritt i havet.
Skadliga ämnen och gifter som finns i Östersjön kan också påverka tumlaren negativt, samt höga bullernivåer under ytan - tumlarnas hörsel är väldigt känslig och helt avgörande för att de ska hitta mat och kommunicera med varandra.

Tumlarfakta

  • Fridlyst sedan 1973
  • Blir som vuxen 1,5-1,9 meter lång med en vikt på 50-70 kg
  • Föder upp till 3 eller 4 kalvar under sin livstid
  • Äter 5-10% av sin egen kroppsvikt varje dag
  • Lever runt 12 år


Det här kan du göra för Östersjön


Övergödning, överfiske och giftutsläpp kan vi påverka genom att aktivt ta ansvar för det som hamnar i havet via bland annat industri, turism och jordbruk men du kan också påverka genom dina vanor i vardagen - källsortera och återvinn, lämna färgrester och kemikalier till återvinningen, ät mindre och bättre kött och välj fisk som inte är hotad, lämna in gamla mediciner, använd miljömärkta och fosfatfria tvättmedel!
Vi är 90 miljoner människor som bor angränsande till Östersjön och det här behöver göras av alla.

Du kan också hjälpa till genom att bidra med 20 kr när du gör en bokning online eller swisha valfritt belopp direkt på WWF´s hemsida.


Strommas samarbete med WWF


Stromma och Världsnaturfonden WWF samarbetar för ett renare Östersjön. Vi vill skapa ett ekosystem i bättre balans och hjälpa till att rädda tumlaren och alla andra djur som lever i och omkring Östersjön.

Vårt mål med detta samarbete är att bli ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i branschen samt driva på utvecklingen. Vi har också som mål att minska vår egen miljöpåverkan genom att sätta och följa branschledande miljömål för t ex begränsade utsläpp av CO2, kväve, svavel, avfall, återvinning, ballastvatten och användning av giftfri bottenfärg.
Läs mer om Strommas samarbete med WWF >>

Mer om våra engagemang inom miljö och hållbarhet >>

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.