; Organisation – Stromma Sverige | Stromma.com
11
Sverige
Stockholm

Affärsområde Stromma Sverige


Affärsområdeschef Stromma Sverige
Peter Henricson
E-post: peter.henricson[at]stromma.se

Marknadschef Sverige

Cecilia Sandberg
E-post: cecilia.sandberg[at]stromma.se

Försäljningschef Sverige
Martin Durnik
E-post: martin.durnik[at]stromma.se

Planning & Operations Manager
Evelina Brihall
E-post: evelina.brihall[at]stromma.se

Destinationschef Birka Vikingastaden
Veronica Björkman
E-post: veronica.bjorkman[at]stromma.se

Affärsområdeschef Göteborg & Göta Kanal
Fredrik Duveskog
E-post: fredrik.duveskog[at]stromma.se

Affärsområdeschef Vaxholms Kastell
Jakob Wallin
E-Mail: jakob.wallin[at]stromma.se

Affärsområdeschef Malmö
Thomas Ek
E-post: thomas.ek[at]stromma.se

Group Directors & Managers


Läs mer om Stromma Group på stromma.com

Affärsetiska och konkurrensaspekter


Strömmakoncernen ska alltid respektera affärsetiska lagar och avtal på de marknader vi opererar. Vi är förpliktigade till en sund konkurrens och anser att vi då kan utvecklas på ett maximalt sätt för att kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna. Vi accepterar inte mutor eller andra betalningar som kan påverka beslut eller utpressning i någon form, varken som givare/initiativtagare eller mottagare. Inköp och försäljning ska skötas med största möjliga integritet. Därför ska varken Strömmakoncernen eller företagets medarbetare ge eller ta emot erbjudanden om gåvor, förmåner eller representation som betydligt kan påverka företagets eller kundens beslutsfattande.

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.