25
Suomi
Helsinki

Kuljetusehdot

 
Matkustajien kuljetukseen käytetään seuraavia ehtoja:

1. Rahdin ottaja on Stromma Finland Oy AB. Kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välillä.

2. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus ylivoimaisen esteen sattuessa myös muulla kuin mainostetulla tai lippuun merkityllä aluksella sekä muuttaa vakioristeilyjen aikatauluja ilman ennakkoilmoitusta.

3. Matkustaja on velvollinen noudattamaan aluksen järjestys- ja turvamääräyksiä kuljetuksen aikana.

4. Rahdinottaja vastaa henkilövahingosta, joka matkustajalle aiheutuu matkalla sattuneesta tapahtumasta jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä. Sama koskee matkatavaran häviämistä, sekä matkustajan myöhästymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

5. Matkustajan tulee näyttää toteen, että hänelle tai hänen matkatavaroilleen aiheutunut vahinko johtuu rahdinottajan tai hänen vastuullaan toimivien virheestä tai laiminlyönnistä.

6. Rahdinottajan vastuu on Suomen merilain luku 15. 15§ mukaan rajoitettu yhtä matkustajaa kohden ja kaikki saman matkan aikana tapahtuneet vahingot yhteenlaskien:

• 175 000 SDR:n henkilövahingoista
• 4 150 SDR:n matkustajan kuljetuksen viivästymisestä
• 1 800 SDR:n, kun kyseessä on matkatavaran menetys, sitä kohtaava vaihinko tai viivästyminen
• 10 000 SDR:n ajoneuvoa kohden
• 2 700 SDR:n, kun kyseessä on muun matkatavaran menetys, sitä kohtaava vahinko tai menetys.

Rahdinottaja voi lisäksi vedota merilain 9 luku. § 5 mukaisiin vastuun kokonaisrajoitusmääriin. Matkustajan omavastuut:

• 20 SDR matkatavara- ja viivästysvahingossa
• 150 SDR ajoneuvovahingoissa

Erityisellä nosto-oikeudella (Special Drawing Right) SDR tarkoitetaan Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää yksikköä, jonka kurssi oli 4.10.2013 1 SDR = 1,1321 €.

7. Rahdinottaja ei vastaa:

• henkilövahingosta tai käsimatkatavaroille aiheutuneesta vahingosta sekä viivästyksestä, joka on aiheutunut ennen kuin matkustaja on astunut tai käsimatkatavara on tuotu alukseen, tai matkustajan aluksesta poistumisen tai käsimatkatavaran aluksesta pois viemisen jälkeen.
• Rahasta, arvopapereista eikä taide- tai arvoesineistä.

8. Aluksen päällystöllä ja miehistöllä ja muilla, joista rahdinottaja vastaa, on myös oikeus yllä mainittuihin vastuunrajoituksiin ja vastuuvapauteen.

9.Näiden ehtojen säätelemiä asioita koskevat kanteet on nostettava merioikeudessa siinä hovioikeuspiirissä, jossa rahdinottajalla on kotipaikkansa tai jossa hän pääasiallisesti harjoittaa liikettään.

10. Muilta osiltaan sovelletaan Suomen merilain määräyksiä.

Kiitos! Olet nyt tilannut Stromman uutiskirjeen.
Tämä sivusto ei tue Internet Exploreria. Varmistaaksesi sivuston toimivuuden, suosittelemme käyttämään toista selainta, kuten Microsoft Edge tai Google Chrome.