; Ehdot | Stromma.fi
25
Suomi
Helsinki

Yleiset varaus- ja peruutusehdot

 
SOPIMUSEHDOT

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa Stromma Finland Oy Ab:n (jäljempänä: SF) ja minkä tahansa sellaisen osapuolen välillä, joka joko henkilökohtaisesti tai toisen osapuolen välityksellä tekee sopimuksen SF:n kanssa tilausvahvistusta koskevien säännösten mukaisesti (jäljempänä: VIERAS). Sopimus voi koskea myös matkaa, muiden tuotteiden ja palvelujen ostoa tai näiden yhdistelmää (tapahtumat/järjestelyt) seuraavilla tuotenimillä: Helsinki Card, Helsinki Excursions, City Sightseeing Hop On-Hop Off ja Helsinki Sightseeing.
 

KUKA ON VASTUUSSA?

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Stromma Finland Oy Ab, Unioninkatu 18, 00130 Helsinki, Suomi, puh. +358 9 2288 1600.
 

SOPIMUS JNE.

Järjestäjänä SF vastaa VIERAALLE niistä palveluista, joita tämä sopimuksen perusteella voi edellyttää. Tämä vastuu koskee myös kaikkia muita palveluja, jotka jonkin muun osapuolen kuin SF:n on määrä suorittaa. Luetteloiden, esitteiden ja verkkosivujen sisältämät tiedot velvoittavat SF:ää, mutta niitä voidaan muuttaa ennen sopimuksen tekemistä, jos tästä on tehty selkeä varauma ja VIERASTA on selvästi tällaisesta muutoksesta informoitu. SF tekee varauman kaikenlaisten painovirheiden tai oikoluvussa tapahtuneiden virheiden varalta. Järjestäjänä SF on velvollinen huolehtimaan siitä,

 • että VIERAS saa varaukselleen kirjallisen vahvistuksen ja muut tarvittavat asiakirjat;
 • että on annettu tiedot siitä, miten maksu on suoritettava, ja että VIERAALLE on muuten ilmoitettu muista asioista, joilla on tapahtuman/järjestelyn kannalta merkitystä;
 • että tapahtuma/järjestely vastaa vahvistukseen sisältyvää kuvausta. SF ei ole vastuussa sitoumuksista tai lupauksista, joita kolmannet osapuolet SF:n tietämättä mahdollisesti ovat antaneet suoraan VIERAALLE ja joista SF ei ollut tietoinen ja joista sen ei myöskään olisi kuulunut olla tietoinen.

Seuraavilla termeillä tarkoitetaan näiden Yleisten varausehtojen yhteydessä seuraavaa:

Lähtö: aika, jolloin VIERAS lähtee lähtöpaikasta;
Saapuminen: aika, jolloin VIERAS saapuu ja päättää matkansa;
Kulkuvälineessä: kun VIERAS on jossain SF:n laivassa tai bussissa.
 

OSTAMINEN

Tuotteet ovat myytävissä verkkokaupassa ja ostoja voi tehdä lähtöön asti, mikäli paikkoja on vapaana. Lippuja voi ostaa myös lähtöpaikoilta, mikäli paikkoja on vapaana.

Ryhmät: olkaa yhteydessä myyntipalveluumme (sales@stromma.fi, 09 2288 1600), ennakkovaraukset ovat mahdollisia tietyin ehdoin.
 

LASKUTUSLISÄ

Laskutuslisä, jonka määrä on 13 euroa varausta kohden, veloitetaan Stromman myyntiosaston kautta sähköpostitse/puhelimitse tehtävän varauksen yhteydessä riippumatta ryhmään kuuluvien henkilöiden määrästä.
 

MILLOIN VIERAAN VARAUKSESTA TULEE SITOVA?

Varaus sitoo sekä SF:ää että VIERASTA heti, kun SF on vahvistanut varauksen ja VIERAS on sovitussa määräajassa maksanut varauksesta sovitun maksun.
 

VAHVISTUS

Vahvistamme varaukset sähköpostitse ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Risteily- ja kiertoajeluliput: sähköpostivahvistus toimii pääsylippuna, lipun voi näyttää mobiililaitteesta. Sähköpostivahvistus on esitettävä tapahtumapäivänä lähtöpaikalla SF:n henkilökunnalle ja mobiililippu on riittävä.

Helsinki Card -vahvistus vaihdetaan Helsinki Cardiin Stromma myyntipisteissä tai muissa mainituissa noutopisteissä (yhteystiedot vahvistuksessa).

Jos samassa vahvistuksessa on lippuja useammalle henkilölle, ne on käytettävä samanaikaisesti. Näitä lippuja ei voida säästää myöhempää käyttöä varten. Lipputuotteita ei voi yhdistää muihin alennuksiin, etuihin tai tarjouksiin. Käyttämättömiä lippuja ei hyvitetä.
 

MILLOIN VIERAAN TULEE MAKSAA?

VIERAAN tulee maksaa tapahtuma/järjestely viimeistään vahvistuksessa/laskulla ilmoitettuna ajankohtana.

Varauksen arvo veloitetaan kortilta/ tililtä siinä yhteydessä, kun varaus tehdään verkkokaupassa. Stromman myyntiosaston kautta tehdyissä varauksissa veloitus sovittuna ajankohtana. Varauksen arvon on sopimusehtojen mukaisesti saavuttava SF:lle viimeistään keskiyöllä sinä päivänä, jolloin varaus on tehty.

Mitä tapahtuu, jos vieras ei maksa ajoissa?
SF ei lähetä maksamattomista varauksista maksumuistutuksia. Varaus peruuntuu, jos maksu ei saavu SF:lle mainittuun eräpäivään mennessä. Jos VIERAS ei maksa ajoissa, se katsotaan varauksen tosiasialliseksi peruutukseksi, jolloin tulevat noudatettaviksi peruuttamiseen sovellettavat säännöt.
 

VARAUKSEN MUUTOS TAI PERUUTUS

VIERAS voi tehdä peruutuksen joko suullisesti tai kirjallisena SF:lle tai varauksen vastaanottaneeseen jälleenmyyntipaikkaan. Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa puhelimitse puh. (09) 2288 1600 tai sähköpostitse osoitteeseen sales@stromma.fi maanantaista perjantaihin klo 16.00 mennessä.

VIERAS ei voi peruuttaa tapahtuman/järjestelyn yksittäisiä osia silloin, kun on varattu sellaisia tapahtumien/järjestelyjen yhdistelmiä, joita SF myy ennalta määrättyyn hintaan (pakettitarjous).

Henkilömäärä 1-9 henkilöä

Ryhmät yli 9 henkilöä

 • Panorama Sightseeing, Kaunis kanavaristeily, Stadin rantaristeily, Itaristeily, Hop On-Hop Off, sekä näiden retkien yhdistelmät)
  • 72 tuntia ennen lähtöä tai aiemmin: ilmainen peruutus ja täysi rahanpalautus
  • 24 tuntia ennen lähtöä tai aiemmin: ilmainen ryhmäkoon pienentäminen (max. 50 % senhetkisestä varatusta ryhmäkoosta) ja täysi rahanpalautus näistä peruutuksista
 • Pizzaristeily ja Juhannusristeily
  • 6 vuorokautta ennen lähtöä tai aiemmin: ilmainen peruutus ja täysi rahanpalautus
  • 72 tuntia ennen lähtöä tai aiemmin: ilmainen ryhmäkoon pienentäminen (max. 50 % senhetkisestä varatusta ryhmäkoosta) ja täysi rahanpalautus näistä peruutuksista
  • 30 tuntia ennen lähtöä tai aiemmin:
   • 10-19 henkilön ryhmät: ryhmäkoon pienentäminen 1 osallistujalla, josta täysi rahanpalautus
   • 20-29 henkilön ryhmät: ryhmäkoon pienentäminen 2 osallistujalla, joista täysi rahanpalautus
   • 30 henkilön ja tätä suuremmat ryhmät: ryhmäkoon pienentäminen 3 osallistujalla, joista täysi rahanpalautus
 • Koko määrä palautetaan, mikäli varaus peruutetaan peruutusehtojen mukaan
 • Helsinki Cardeista ei palauteta maksua eikä niitä vaihdeta, vaikka kortti olisi käyttämätön 

SF:N MUUTOKSET JA VIERAAN OIKEUDET YM.

SF voi muuttaa tapahtuman/järjestelyn ehtoja siltä osin kuin VIERAALLE pystytään tarjoamaan muita vastaavanarvoisia palveluja. Jos SF:lle aiheutuu kustannusten lisääntymistä sen jälkeen, kun sopimuksesta on tullut molempia osapuolia velvoittava, SF voi korottaa matkan hintaa kustannusten lisäystä vastaavalla määrällä, jos kustannusten nousu johtuu tapahtumaan/järjestelyyn sisältyviin palveluihin liittyvien verojen tai muiden maksujen muuttumisesta.

Hintaa ei voida korottaa lähtöä lähinnä edeltävinä 20 päivänä, ja VIERAALLE on ilmoitettava asiasta viipymättä. Tapahtuman/järjestelyn hintaa on alennettava, jos SF:n kustannukset edellä mainituista syistä johtuen alenevat yli 20 päivää ennen saapumista.

Jos tapahtumaa/järjestelyä ei voida toteuttaa vahvistuksen ja näiden ehtojen mukaisesti ja SF ei pysty tarjoamaan VIERAALLE muita vastaavanarvoisia palveluja, VIERAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta. VIERAALLA on oikeus antaa sopimuksen raueta myös, jos ehtoja muutetaan oleellisesti hänen vahingokseen. SF:n on tällöin huolehdittava siitä, että kaikki maksetut määrät palautetaan täysimääräisinä. VIERAAN on ilmoitettava kulkuvälineessä olevalle SF:n henkilöstölle matkan aikana ilmenevistä virheistä, jotta SF saa mahdollisuuden korjata ne. Muussa tapauksessa VIERAALLA ei ole oikeutta vedota virheeseen.
 

MITKÄ OVAT VIERAAN VELVOLLISUUDET?

VIERAAN on tehdäkseen varauksen/sopimuksen SF:n kanssa oltava vähintään 18-vuotias.

VIERAS on itse vastuussa matkan toteuttamiseksi tarpeellisten muodollisuuksien hoitamisesta.

SF:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi päättymään, jos VIERAS tai joku henkilö VIERAAN ryhmässä käyttäytyy kulkuvälineessä häiritsevästi ja/tai aiheuttaa vahinkoa. Jos sopimus irtisanotaan välittömästi päättymään edellä mainituista syistä, SF veloittaa VIERAALTA vahinkoa vastaavan kiinteämääräisen maksun, kuitenkin vähintään 500 euroa.
 

MITÄ TAPAHTUU, JOS SYNTYY KIISTAA?

VIERAAN tulee ottaa kaikissa valitusasioissa yhteyttä SF:ään. Mahdollinen reklamaatio on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle tai miehistön jäsenelle. Niissä tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, jos ei löydy tyydyttävää ratkaisua tai sovintoa riidan osalta tai reklamaatioon liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio tehdä kirjallisesti kuukauden kuluessa tilaisuuden jälkeen sähköpostitse, sales@stromma.fi.

Korvausvastuu rajoittuu korkeintaan matkan tai palvelun välittömään arvoon.

Jos VIERAS ja SF eivät pääse neuvotteluteitse kiistassa sopimukseen, he voivat viedä asian Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tai Helsingin käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

 

FORCE MAJEURE

SF:n mahdollinen velvollisuus maksaa vahingonkorvausta raukeaa, jos SF pystyy osoittamaan, että matkapalvelua ei voitu toteuttaa johtuen seikoista, joihin SF ei voinut vaikuttaa ja joita SF ei olisi kohtuullisesti arvioiden voinut sopimusta tehtäessä ennakoida ja joiden seurauksia SF ei olisi kohtuudella voinut välttää tai ratkaista.
 

KULJETUSEHDOT

Kuljetusehdot ovat nähtävissä SF:n kotisivuilla, www.stromma.com/helsinki. 
Ne on saatavissa myös SF:n toimistolta. Kuljetusehdot >>

SF:n vastuu on rajoitettu Suomen meri- ja tieliikennelain mukaan.
 

HENKILÖTIEDOT

Maksun suorittaessaan VIERAS antaa suostumuksensa siihen, että SF käsittelee hänen henkilötietojaan. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa tavanomainen vieraiden ohjaus ja hallinnointi, varmistaa, että SF:llä on onnettomuuden sattuessa pääsy luotettaviin henkilökohtaisiin asiakirjoihin sekä hallinnoida ja käsitellä mahdollisia vahinkoja. Tietoja voidaan käyttää myös VIERAAN informoimiseen vakuutus- ja maksupalveluista ja matkustamiseen liittyvistä tarjouksista. VIERAASEEN voidaan myös ottaa yhteyttä markkinatutkimuksia varten. Stromman tietosuoja (englanniksi) >>

 
VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT / tilausristeilyt, opastukset ja kuljetukset

Stromma Finland noudattaa palvelujen tilaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
 

VARAUSEHDOT

Lue ehdot huolellisesti läpi ja tarkista viimeisimmät tiedot tilausvahvistuksessa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa tilausvahvistuksesta, että varaus ja sen yksityiskohdat ovat oikein.
 

MAKSUEHDOT LAIVOJEN JA CATERINGIN OSALTA

Stromma Finland Oy Ab:lla on oikeus tarkistaa yrityksen luottotiedot. Jälkilaskutus onnistuu, mikäli yrityksen luottotiedot ovat kunnossa. Luottoraja sovitaan aina etukäteen. Luottotietoja ei tarkasteta yksityishenkilöiden, yhdistysten tai ulkomaisten yrityksien osalta, vaan heidän tulee maksaa aina etukäteen.

Lasku:
Tilaisuuden loppulasku aluksen vuokrasta, sekä mahdolliset muut laivalla käytetyt palvelut lähetetään tapahtuman jälkeen. Ruoka ja juomat veloitetaan loppulaskulla tapahtuman jälkeen, ellei toisin sovita. Mikäli risteilyaikaa halutaan jatkaa, se on mahdollista sopia paikan päällä laivan henkilökunnan kanssa. Tilaisuuden isännän/emännän tulee hyväksyä tilattu lisäaika allekirjoituksella aluksella ja tämä laskutetaan myös jälkikäteen. Maksuehto loppulaskulle on 14 päivää, ellei muusta ole ilmoitettu laskussa. Viivästyskorko laskutetaan, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Stromma Finlandilla on oikeus perua varaus, jos sovittua ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Laskutuslisä 13 euroa lisätään laskun loppusummaan.

Maksu etukäteen:
100 % aluksen vuokrasta veloitetaan etukäteen, sekä mahdolliset muut palvelut kuten kuljetukset, oppaat, ohjelmat ja esiintyjät jne. Summa veloitetaan yrityksen luottokortilla asiakkaan vahvistettua tilauksen, jollei toisin sovittu. Ruoka ja juoma maksetaan aluksella käteisellä tai pankki/luottokortilla. Mikäli risteilyaikaa halutaan jatkaa aikaisemmin sovitusta, se on mahdollista sopia paikan päällä laivan henkilökunnan kanssa. Maksu laskulla etukäteen (jos aika sallii) tai luottokortilla paikan päällä. Laivalla tarjoiltavat juomat sovitaan aina etukäteen niiden riittävyyden takaamiseksi. Stromma Finlandilla on oikeus perua varaus, jos sovittuja maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Stromma Finland hyväksyy maksuvälineinä käteisen lisäksi yleisimmät pankki- ja luottokortit (Visa ja Mastercard / Eurocard).
 

OPAS- JA KULJETUSVARAUSTEN MAKSUEHDOT

Opas- ja kuljetusvaraukset maksetaan aina ennakkoon, mikäli toisin ei sovita. Ajan salliessa, Stromma Finland lähettää teille laskun tai maksun voi hoitaa myös luottokortilla. Hyväksymme seuraavat luottokortit: Visa ja Mastercard / Eurocard.
 

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sales@stromma.fi maanantaista perjantaihin klo 16.00 mennessä.

Peruutuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja laivojen osalta:
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 20-0 päivää ennen lähtöhetkeä veloitetaan 100 % aluksen vuokrasta peruutusmaksuna. Mikäli asiakas peruttaa varauksensa 21-30 päivää ennen lähtöhetkeä veloitetaan 50 % aluksen vuokrasta peruutusmaksuna. 

Peruutuksen ja muutokset Catering-palveluiden osalta laivoilla:
Muutoksia ruokailijoiden määrään voi tehdä veloituksetta seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta. Mikäli asiakas peruu tilatut Catering-palvelut 0-6 päivää ennen risteilyä veloitetaan 100% kustannuslaskelmasta.

Peruutukset ja muutokset muiden palveluiden osalta:
Mikäli asiakas peruu tai haluaa tehdä muutoksia Stromma Finland Oy Ab:n yhteistyökumppaneilta tilaamiin palveluihin, noudatetaan aina kyseisten yhteystyökumppanien sopimusehtoja.

Peruutukset ja muutokset opas- ja kuljetusvarauksiin:
Kaikki peruutukset ja muutokset tulee tehdä sähköpostitse maanantaista perjantaihin klo 16.00 mennessä osoitteeseen sales@stromma.fi. Mikäli opas- ja/tai kuljetusvaraus perutaan tai sitä muutetaan myöhemmin kuin 72 tuntia ennen tapahtuman alkua, veloitetaan peruutus- tai muutoskuluina koko opastuksen ja/tai kuljetuksen hinta.
 

KULJETUSEHDOT

Kuljetusehdot ovat nähtävissä Stromma Finland Oy Ab:n kotisivuilla. Ne ovat saatavissa myös Stromma Finland Oy Ab toimistolta. Kuljetusehdot >>

Stromma Finland Oy Ab:n vastuu on rajoitettu Suomen meri- ja tieliikennelain mukaan. 
 

VASTUUT

Stromma Finland toimii edustajana kuljetusvälineitä tai muita kolmannen osapuolen palveluja tarjoaville omistajille tai alihankkijoille. Me emme voi ottaa vastuuta kenenkään muun henkilön tai yhtiön kuin Stromma Finlandin laiminlyönneistä. Stromma Finland ei ole vastuussa onnettomuuksista, menetyksistä, pidätyksistä, mielipahasta, viivästyksistä eikä kuluista, jotka johtuvat edellä tarkoitetusta seikasta, karanteenista, lakoista, force majeure -esteestä, siitä, että laivat tai bussit eivät saavu ja lähde kaavailtujen aikojen mukaisesti, häiriöistä, viranomaisten asettamista rajoituksista tai näiden antamista määräyksistä, sääolosuhteista ja muista mahdollisista tapahtumista, joihin me emme voi vaikuttaa. Stromma Finland voi tehdä varaukseen kohtuullisia muutoksia silloin, kun se katsotaan matkustajien mukavuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta suotavaksi.
 

REKLAMAATIOT

Mahdollinen reklamaatio on aina tehtävä välittömästi henkilökunnalle tai miehistön jäsenelle. Niissä tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, jos ei löydy tyydyttävää ratkaisua tai sovintoa riidan osalta tai reklamaatioon liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio tehdä kirjallisesti kuukauden kuluessa tilaisuuden jälkeen sähköpostitse, sales@stromma.fi. Korvausvastuu rajoittuu korkeintaan matkan tai palvelun välittömään arvoon.
 

PASSIA, VIISUMIA JA MAAHANTULOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Asiakkaan vastuulla on täyttää matkareittiin liittyvät passi-, viisumi- ja muut maahantuloa koskevat vaatimukset. Asiakkaan tulee vahvistaa nämä asianomaisista suurlähetystöistä ja/tai konsulaateista. Stromma Finland ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat passien, viisumien tai muiden asiakirjojen virheellisyydestä tai riittämättömyydestä.
 

YLEISTÄ

Omien ruokien ja juomien nauttiminen aluksilla ei ole sallittua. Laivoilla tapahtuvat tarjoilut tilataan ja määritellään aina etukäteen, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen lähtöä. Asiakas on velvollinen korvaamaan laivoille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Stromma Finland pidättää oikeuden vaihtaa aluksen toiseen vastaavaan alukseen aiemmin sovitusta olematta velvollinen maksamaan korvauksia. Stromma Finland Oy Ab:lla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada rahat kokonaisuudessaan takaisin. Stromma Finland pidättää oikeuden muutoksiin koskien oppaita ja / tai aiemmin sovittuihin opastuskieliin yllättävissä tilanteissa. Stromma Finland tulee tekemään parhaansa löytääkseen vastaavan ratkaisun asiakkaalle. Stromma Finland Oy Ab ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Stromma Finland Oy Ab pidättää oikeudet muutoksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kiitos! Olet nyt tilannut Stromman uutiskirjeen.
Tämä sivusto ei tue Internet Exploreria. Varmistaaksesi sivuston toimivuuden, suosittelemme käyttämään toista selainta, kuten Microsoft Edge tai Google Chrome.