25
Finland
Helsingfors

Allmänna villkor

 
Användningsvillkor

Dessa allmänna villkor ska gälla mellan Stromma Finland Oy Ab (SF) och part som, antingen personligen eller genom annan part, sluter avtal med SF i enlighet med bestämmelserna i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (evenemang/arrangemang) för följande märkesnamn: Helsinki Card (Helsingforskortet), Helsinki Excursions, City Sightseeing Hop On-Hop Off och Helsinki Sightseeing.

Vem är ansvarig?

Ansvarig turarrangör är Stromma Finland Oy Ab, Unionsgatan 18, 00130 Helsingfors, Finland. Tel. +358 9 2288 1600

Avtalet osv.

Som arrangör har SF ansvar gentemot GÄSTEN när det gäller de tjänster som denne enligt avtalet kan förvänta sig. Ansvaret gäller även tjänster som ska levereras av annan part än SF. Information i kataloger, broschyrer och på webbplatsen ska vara bindande för SF, men kan ändras innan avtalet ingås om en tydlig reservation med det ändamålet har gjorts och GÄSTEN har fått tydlig information om ändringen. SF reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturläsningsfel. Som arrangör är SF skyldiga att se till att:

 • GÄSTEN får skriftlig bekräftelse på sin bokning och annan nödvändig dokumentation;
 • Att uppgifter om hur betalningen ska ske tillhandahålls och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra förhållanden av vikt i samband med evenemanget/arrangemanget;
 • Att evenemanget/arrangemanget motsvarar beskrivningen i bekräftelsen. SF ansvarar inte för utfästelser som kan ha gjorts av tredje parter direkt till GÄSTEN utan SF:s vetskap och som SF inte var medvetna om och inte borde ha varit medvetna om.

Följande villkor ska ha följande innebörd inom ramen för dessa Allmänna bokningsvillkor:

Avgång – det klockslag när GÄSTEN avgår från avgångsplatsen;
Ankomst – det klockslag när GÄSTEN ankommer och avslutar sin resa;
Ombord – när GÄSTEN befinner sig på någon av SFs båtar eller SFs bussar.

Köp

Biljetter kan köpas i onlinebutiken fram till en timme före avgång, om det finns biljetter kvar. Sista minuten-biljetter vid avgångsplatsen eller på Strömmas försäljningsställen.

Grupper: Kontakta Strommas försäljningsavdelning. Förhandsbokningar godtas under vissa förhållanden.  

Faktureringsavgift

En faktureringsavgift på 13 euro per bokning kommer att tas ut i samband med förhandsbokningar via telefon eller mejl via Strommas försäljningsavdelning, oberoende av antalet personer bokningen gäller.

När blir gästens bokning bindande?

Bokningen är bindande för både SF och GÄSTEN så snart SF har bekräftat bokningen och GÄSTEN inom överenskommen tid har betalat överenskommen avgift för bokningen.

Bekräftelse

Vi bekräftar bokningar via mejl till angiven mejladress.

Kryssnings- och sightseeingbiljetter: För inträdesbiljetter betraktas mejlbekräftelsen som en biljett. På datum för evenemanget ska måste en utskriven mejlbekräftelse visas upp vid avgångsplatsen.

Vouchers för Helsingforskortet kan bytas mot kort på Strommas försäljningsställen (se bekräftelsen för närmare information).

En bekräftelse kan gälla för flera biljetter, förutsatt att alla ska användas samtidigt. Sådana biljetter kan inte sparas till ett datum längre fram. Biljetter kan inte kopplas till andra rabatter, privilegier eller erbjudanden. Biljetter som inte utnyttjas återbetalas inte.

När ska gästen betala?

GÄSTEN ska betala för evenemanget/arrangemanget senast vid den tidpunkt som anges i bekräftelsen. SF ska ha rätt att ta ut en inledande del av betalningen i samband med bekräftelsen (bokningsavgift).

Resebokningar/paketbokningar

Om ett evenemang/arrangemang endast omfattar resa eller ett resepaket ska värdet av bokningen debiteras med kort i samband med onlinebokningen eller via Strommas försäljningsavdelning. Bokningens värde ska enligt avtalets villkor nå SF senaste vid midnatt på den dag då bokningen görs.

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

SF skickar inga påminnelser för obetalda bokningar. Bokningen avbokas om betalningen inte når SF senast det datum som anges i bekräftelsen.  Om GÄSTEN inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, och reglerna för avbokning tillämpas.

Vad händer om gästen vill avboka/boka om? (Gäller bokningar i Finland)

GÄSTEN kan göra en avbokning antingen muntligen eller skriftligen till SF eller till det försäljningsställe som tog emot bokningen. Alla avbokningar och ändringar gällande bokningar i Finland ska meddelas via telefon + 358 9 2288 1600 eller skriftligen till oss via mejl sales@stromma.fi, måndag till fredag före kl. 16.00.

GÄSTEN får inte i samband med bokningar eller kombinationer av evenemang/arrangemang som säljs av SF till ett fast pris (paketpris) avboka enskilda komponenter av evenemanget/arrangemanget.

Grupper 1–9 personer

Grupper över 9 personer

 • Panorama Sightseeing, Beautiful Canal Cruise, City Highlights Cruise, Evening Cruise, Hop On-Hop Off, buss & båt kombinationsturer
  • Fram till 72 timmar innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning
  • Fram till 24 timmar innan avgång - Fri minskning av antal (dock max 50% av bokat antal), full återbetalning för dessa platser
 • Pizzakryssning och Midsommarkryssning
  • Fram till 6 dagar innan avgång - Fri avbokning med full återbetalning
  • Fram till 72 timmar innan avgång - Fri minskning av antal (dock max 50% av bokat antal), full återbetalning för dessa platser
  • Fram till 30 timmar innan avgång - 1 person fri avbokning med full återbetalning (grupper på 10-19 personer), eller max 2 personer (grupper på 20-29 personer), eller max 3 personer (grupper på 30 personer eller mer)
 • Hela summan återbetalas om bokningen avbokas i enlighet med avbokningspolicyn.
 • Helsinki Cards kommer inte att återbetalas eller bytas ut, även om de inte används.

Ändringar från SFs sida, gästens rättigheter osv.

SF kan ändra villkoren för evenemanget/arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra, likvärdiga tjänster. Om SF ådrar sig ökade kostnader efter den punkt när avtalet har blivit bindande för båda parter får SF höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen, ifall denna kostnadsökning beror på förändringar av beskattning eller andra förändringar som avser de tjänster som ingår i evenemanget/arrangemanget.

Priset får inte ökas under de sista 20 dagarna före avgång och GÄSTEN ska omedelbart underrättas om eventuella prishöjningar. Priset för evenemanget/arrangemanget ska sänkas om SFs kostnader minskar av de skäl som anges ovan, mer än 20 dagar före ankomst.

Om evenemanget/arrangemanget inte kan anordnas i enlighet med bekräftelsen och dessa villkor, och SF inte kan erbjuda likvärdiga tjänster, ska GÄSTEN ha rätt att frångå avtalet. GÄSTEN ska likaledes ha rätt att frångå avtalet om villkoren ändras väsentligt till GÄSTENs nackdel. Under sådana omständigheter måste SF tillhandahålla full återbetalning av alla erlagda belopp. GÄSTEN ska meddela SFs personl ombord om fel som inträffar under redan för att ge SF möjlighet att rätta till felen. I annat fall ska GÄSTEN inte ha rätt att ta upp felet.

Vilket ansvar har gästen?

För att GÄSTEN ska kunna boka/ingå avtal med SF måste han eller hon vara minst 18 år.

GÄSTEN ansvarar personligen för att uppfylla nödvändiga formaliteter för att genomföra resan.

SF ska ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon person i GÄSTENS grupp uppträder på ett störande sätt och/eller orsakar skada ombord. I händelse av att avtalet sägs upp med omedelbar verkan av ovanstående skäl, ska SF debitera GÄSTEN en administrativ avgift motsvarande skadan, men inte mindre än 500 euro.

Vad händer om en tvist uppstår?

GÄSTEN ska kontakta SF med eventuella klagomål. Eventuella klagomål måste framföras omedelbart till personalen eller en medlem i besättningen. Om detta inte är möjligt, om ingen tillfredsställande lösnings stod att finna när det gällde ett klagomål eller om klagomålet åtföljs av en begäran om återbetalning, måste klagomålet läggas fram skriftligen inom en kalendermånad från det relevanta evenemanget, via mejl till sales@stromma.fi.

Skyldigheten till kompensation är begränsad till den direkta kostnaden för turen eller tjänsten.

Om GÄSTEN och SF inte når en överenskommelse genom förhandling kan de vända sig till fiska Konkurrens- och Konsumentverket eller till en finsk domstol.

Force Majeure

Alla skyldigheter för SF att betala skadestånd ska upphöra att gälla om SF kan visa att resetjänsten inte kunde tillhandahållas på grund av omständigheter utanför SFs kontroll och som SF rimligen inte hade kunnat förutse när avtalet ingicks och vars följder SF rimligen inte hade kunnat undvika eller övervinna.

Transportvillkor

När transporten av passagerare och fraktgods har genomförts gäller de villkor som kan läsas på SFs webbplats, www.stromma.com. Transportvillkoren finns även tillgängliga på SFs kontor. SFs skyldigheter är begränsade till de gällande enligt finska sjörätten och trafiklagen.

Personuppgifter

GÄSTEN samtycker genom sin betalning till behandling att SF behandlar personuppgifter. Syftet med behandlingen är sedvanlig gästadministration, för att säkerställa att SF har tillgång till tillförlitlig personlig dokumentation i händelse av en olycka, och för administrering och behandling av eventuella förluster. Uppgifterna kan även användas för att informera GÄSTEN om försäkrings- och betaltjänster och om reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN får även kontaktas för marknadsundersökningar.

 

Villkor/Privatresor och charter

Följande villkor gäller för resor/evenemang med Stromma Finland Oy Ab (nedan kallade Stromma Finland).

Läs Bokningsvillkoren noga och kontrollera uppgifterna i bokningsbekräftelsen. Det är kundens ansvar att säkerställa att korrekta bokningsuppgifter och andra uppgifter anges.

Betalningsvillkoren för fartyg och catering ombord fartygen

Stromma Finland tar en kreditupplysning på alla kunder som hyr ett fartyg. Betalningsmetoden efter godkänd kreditkontroll är med faktura efter evenemanget. Kreditgränsen överenskoms i förväg. Ingen kreditupplysning tas på privatpersoner, organisationer eller utländska företag, och dessa debiteras alltid i förskott.

Faktura:
Slutfakturan för fartygshyra, tillsammans med eventuella beställningar, skickas efter evenemanget. Mat och dryck debiteras på slutfakturan efter evenemanget om inget annat överenskommits. Eventuell förlängning av hyresperioden godkänns skriftligen av kunden ombord och faktureras efter evenemanget. Betalningsvillkoren för denna slutfaktura är 14 dagar om inga andra villkor anges på fakturan. Dröjsmålsränta tas ut efter sista betalningsdatum för fakturan. Stromma Finland har rätt att avboka bokningen om tidigare bokningar inte har betalats på förfallodatum. Faktureringsavgift kan tillämpas.

Förskottsbetalning:
100 % av fartygshyran erläggs i förskott, tillsammans med eventuella ytterligare beställningar, t.ex. busshyra, guider, underhållning, blomsterdekorationer osv. Detta belopp debiteras med kort i samband med den slutliga bekräftelsen av beställningen, om inget annat överenskommits. Mat och dryck betalas ombord med kreditkort. Eventuell begränsning om konsumtionen av drycker ombord överenskoms i förväg. Eventuell förlängning av hyresperioden under evenemanget överenskoms och betalas ombord på fartyget. Betalning via faktura i förskott (om tiden tillåter) eller med kreditkort. Stromma Finland har rätt att avboka bokningen om tidigare bokningar inte har betalats på förfallodatum. Stromma Finland accepterar Visa och Mastercard/Eurocard. Kreditkorts- och faktureringsavgift kan tillämpas.

Betalningsvillkor för guide- och transportbokningar

Betalning i förskott om inget annat överenskommits. Stromma Finland accepterar Visa och Mastercard/Eurocard.

Avbokningar och ändringar

Alla avbokningar och ändringar ska meddelas skriftligen till oss via mejl (sales@stromma.fi), måndag till fredag före kl. 16.00.

Avbokningar och ändringar av fartyg:
Avbokningar eller ändringar 45 till 21 dagar före evenemanget: 50 % av hyran för fartyget tas ut som avbokningsavgift. Avbokningar eller ändringar 20 till 0 dagar före evenemanget: 100 % av hyran för fartyget tas ut som avbokningsavgift.

Avbokning av catering ombord på fartygen:
Vid avbokningar 6 till 0 dagar före evenemanget tas 100 % av restaurangbeställningen exklusive dryck ut.  Ändring av antalet gäster kan göras utan kostnad fram till sju (7) dagar före evenemanget. Villkoren för ändringar framgår av bokningsbekräftelsen.

Avbokningar och ändringar av andra tjänster ombord på fartygen:
Om kunden avbokar eller ändrar tjänster som har beställts från Stromma Finlands samarbetspartners ska de villkor tillämpas som gäller för respektive samarbetspartner.

Avbokningar och ändringar av guide- och transportbokningar:
Om en bokning av guide och/eller transport ändras eller avbokas 72 timmar eller kortare tid innan turen startar debiteras hela priset för den guidade turen. Avbokningar och ändringar måste göras via mejl mån–fre 9–16 (sales@stromma.fi).

Transportvillkor

När transporten av passagerare och fraktgods har genomförts gäller de villkor som kan läsas på webbplatsen. Transportvillkoren finns även tillgängliga på SFs kontor. Stromma Finlands skyldigheter är begränsade till de gällande enligt finska sjörätten och trafiklagen.

Ansvar

Stromma Finland agerar som agent för de ägare eller entreprenörer som tillhandahåller transportmedel eller andra tredjepartstjänster. Vi kan inte ansvara för underlåtenheter från någon annan persons eller något annat företags sida än Stromma Finland. Stromma Finland ansvarar inte för olyckor, förluster, störning, försening eller för kostnader som uppstår därigenom, karantän, strejker, force majeure, att båtar eller bussar inte ankommer och avgår enligt tidtabell, störningar, begränsningar eller bestämmelser från statens sida, väderleksförhållanden och andra eventualiteter över vilka vi inte har någon kontroll. Rimliga ändringar av bokningen kan göras av Stromma Finland när detta bedöms vara tillrådligt för passagerarnas bekvämlighet, säkerhet och välbefinnande. Stromma Finland har inte skyldighet att betala ersättning för potentiella skador eller utgifter som åsamkas kunden som en följd av naturliga förhållanden såsom väderleksförändringar. Stromma Finland har rätt att avboka bokningen i händelse av force majeure. I händelse av force majeure har kunden rätt till full återbetalning.

Anspråk

Eventuella klagomål måste framföras omedelbart till personalen eller en medlem i besättningen. Om detta inte är möjligt, om ingen tillfredsställande lösnings stod att finna när det gällde ett klagomål eller om klagomålet åtföljs av en begäran om återbetalning, måste klagomålet läggas fram skriftligen inom en kalendermånad från det relevanta evenemanget, via mejl till sales@stromma.fi. Skyldigheten till kompensation är begränsad till den direkta kostnaden för tjänsten.

Pass, visum och bestämmelser om invandring

Det är kundens ansvar att uppfylla de krav på pass, visum och andra bestämmelser om invandring som gäller för resrutten. Kunden ska kontrollera med relevanta ambassader och konsulat vilka krav och bestämmelser som gäller. Stromma Finland åtar sig inget ansvar när det gäller att du eller ni inte kan resa på grund av att sådana krav inte är uppfyllda.

Allmänt

Observera att det inte är tillåtet att inta egen mat eller dryck ombord. Vi måste ha din beställning av meny, tillsammans med drycker, för ditt evenemang senast 14 dagar före evenemanget. I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med evenemanget är kunden skyldig att betala eventuella skador. Detta gäller även om den som är skyldig till skadegörelsen inte går att identifiera. Stromma Finland förbehåller sig rätten att erbjuda ett annat fartyg i stället för det som tidigare överenskommits, utan att ha skyldighet att betala någon kompensation. Stromma Finland förbehåller sig rätten att ändra turarrangemangen eller avboka evenemanget i händelse av väderleksförhållanden såsom ishinder. Stromma Finland förbehåller sig rätten att byta guider och/elller tidigare överenskomna guidespråk vid oförutsedda händelser över vilka Stromma Finland inte har någon kontroll. Stromma Finland gör sitt bästa för att hitta en likvärdig lösning för kunden. Vi förbehåller oss rätten att ändra prislistan utan att detta meddelas i förväg. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal utan att detta meddelas i förväg.

Kunden får inte tilldela några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon tredje part. Hela det juridiska och kontraktsenliga förhållandet mellan Kunden och Stromma Finland ska regleras helt av finsk lag, oberoende av vilka lagar som kan vara tillämpliga enligt principen om lagval. Parterna är eniga om att Helsingfors tingsrätt ska ha exklusiv behörighet när det gäller alla tvister som uppstår om detta avtal och om att det är denna domstol som har behörighet att avgöra tvisten.

Bokningsvillkor

 

Boknings- och avbokningsvillkor för Stromma Finland Oy Ab

Stromma Finland Oy Ab, nedan kallad fartygsägaren, följer nedanstående villkor vid bokning och avbokning av fartyg. Dessa villkor är bindande för båda parter efter skriftlig bekräftelse av beställningen från kunden en dag före det datum då beställningen träder i kraft. Kunden har skyldighet att avboka eventuell beställning som inte ska utföras.

Boknings- och betalningsvillkor

Kunden får en beställningsbekräftelse mellan 12 och 14 dagar före kryssningen. Bekräftelsen anger beställningens innehåll. Om kunden vill ändra innehållet i beställningen, måste detta anges inom fem dagar från det att bekräftelsen mottagits.

Den mat som serveras ombord på fartyget ska beställas och anges före men inte senare än fjorton dagar före avgången. Kostnaden för fartyget samt för den mat som ska serveras ska faktureras utifrån antalet personer som ingår i beställningen, vilket kunden ska ange sju dagar före kryssningen. Drycker faktureras enligt faktisk förbrukning. En expeditionsavgift på 13 euro läggs till totalsumman på fakturan. Som betalningsmedel accepterar vi även vanliga bank- och kreditkort (Visa, Eurocard/Mastercard, Visa Electron, OK-vouchers, Diners Express och American Express). Vi förbehåller oss rätten att ändra prislistan utan att detta meddelas i förväg.

Stromma Finland Oy Ab har rätt att bryta kontraktet om tidigare överenskomna bokningspriser inte har erlagts på förfallodatum. Bokningsbetalningen ska hanteras tillsammans med slutfaktureringen efter evenemanget.

Avbokningar

“Avbokningsdagen” är den dag då Stromma Finland Oy Ab får information om sådan avbokning. I fall där kunden bevisar att avbokningen har skickats tillräckligt tidigt för att tas emot på det datum som krävs kommer avbokningen att godtas även om den mottogs senare eller inte alls har mottagits.

Om kunden avbokar en bekräftad fartygsbokning mellan 0 och 20 dagar före avgångsdatum kommer kontraktspriset att tas ut. Om kunden avbokar en bekräftad fartygsbokning mellan 21 och 45 dagar före avgångsdatum kommer 50 % av kontraktspriset att tas ut. Vid avbokningar som görs mer än 45 dagar före avgång kommer att tas en expeditionsavgift på 50 euro ut.

När cateringtjänster avbokas av kunden mellan 0 och 6 dagar före evenemanget tas hela det beräknade priset ut.

Om kunden avbokar eller ändrar tjänster som har beställts från samarbetspartners till Stromma Finland Oy Ab ska de villkor tillämpas som gäller för respektive samarbetspartner.

Transportvillkor

När transporten av passagerare och fraktgods har genomförts gäller de villkor som kan läsas på följande webbplats: www..stromma.com. Transportvillkoren finns även tillgängliga på Stromma Finland Oy Abs kontor. Stromma Finlands Oy Abs skyldigheter är begränsade till de gällande enligt finska sjörätten.

Reklamationer

Eventuella klagomål måste framföras omedelbart till personalen eller en medlem i besättningen. Om detta inte är möjligt, om ingen tillfredsställande lösnings stod att finna när det gällde ett klagomål eller om klagomålet åtföljs av en begäran om återbetalning, måste klagomålet läggas fram skriftligen inom en kalendermånad från det relevanta evenemanget, via mejl till följande adress:

Stromma Finland Oy Ab
Unioninkatu 18
00130 Helsingfors, Finland

Handläggningstiden för klagomål till Stromma Finland Oy Ab är en kalendermånad.

Övrig information

Stromma Finland Oy Ab har inte skyldighet att betala ersättning för potentiella skador eller utgifter som åsamkas kunden som en följd av naturliga förhållanden såsom väderleksförändringar.

Stromma Finland Oy Ab har rätt att avboka bokningen i händelse av force majeure. I händelse av force majeure har kunden rätt till full återbetalning. Stromma Finland Oy Ab har rätt att avboka eventuell bokning om betalningarna för bokningen inte har erlagts på förfallodatum.

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.