Stromma & De globale målene

Bærekraftig utvikling

Vis mindre Les mer

FNs globale mål nummer 5: likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling i samfunnet

Strommas mål:

 • Rettferdig balanse mellom menn og kvinner i ledelsene.
 • ”Vi jobber mot kjønnslikestilling i ansettelser. Vi har økt vårt arbeid mot seksuell trakassering og diskriminasjon”.

FNs globale mål nummer 7: Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Strommas mål:

 • 27% fornybar energi
 • ”Vi jobber mot å erstatte fossil energi med fornybar energi gjennom en overgang til elektriske fremkomstmidler og fornybar energi for forbrenning”
 • ”Vi sikter mot å kjøpe fornybar energi i alle tilfeller der vi har innflytelse på typen energi som kan kjøpes”

FNs globale mål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 

Strommas mål:

 • Økning i Employee Satisfaction Index (ESI) (ansattes tilfredshet-indeks)
 • Kakao, kaffe og tropisk frukt alltid Fairtrade og/eller organisk.
 • Vi opererer som en ansvarlig arbeidsgiver for våre egne ansatte, og vi krever at våre leverandører overholder våre krav om gode arbeidsforhold. Vi kjøper også sertifiserte produkter fra råvarer med høyere risiko relatert til arbeidsforhold og menneskerettigheter, for eksempel kaffe og kakao.

FNs globale mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Strommas mål:

 • 20% reduksjon i matsøppel
 • 20% kjøp av sertifisert mat
 • ”Noen av restaurantene har fullstendig eliminert palmeolje fra deres innkjøp, og andre følger etter”
 • ”Vi har redusert porsjonsstørrelser uten å kompromittere med kundetilfredshet”

FNs globale mål nummer 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Strommas mål:

 • 40% reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med 2014
 • ”Vi jobber for å redusere vårt drivstoff- og energiforbruk i tillegg til en overgang til fornybar energi og rene energikilder”

FNs globale mål nummer 14: Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Stromma:

 • Vi samarbeider med WWF og samfinansierer konservasjonsprosjekter i og rundt Østersjøen

Vi anbefaler også

This website does not support Internet Explorer, to ensure that the site works properly we recommend that you use another browser e.g. Microsoft Edge or Google Chrome.