; Stromma & De globale målene | stromma.com
11307
Norge
Oslo
barekraftig-turisme/

Stromma & De globale målene

Bærekraftig utvikling

Vis mindre Les mer

Globalt Mål nr. 5: Likhet mellom kjønn

Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling i samfunnet.

Strommas mål:

Vi forplikter oss til rettferdig, fordomsfri, ikke-diskriminerende og lik behandling av alle uten hensyn til rase, etnisitet, religion, bakgrunn, kjønn, kjønnsidentitet, alder, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse eller andre helseparametre og enhver lovlig beskyttet status.

Les mer om: Stromma og sosial bærekraft

Globalt Mål nr. 8: Gode arbeidsplasser og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Strommas mål:

  • Økning i Employee Satisfaction Index (ESI) (ansattes tilfredshet-indeks)
  • Investere i bærekraft, sikkerhet og helseopplæring for de ansatte

Les mer om: Stromma og sosial bærekraft

Globalt Mål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og bosettinger inluderende, trygge, motstandskraftige og bærekraftige.

Strommas mål:

  • Stromma vil støtte lokalsamfunn med kunnskap om hvordan de kan utvikle sin turisme.
  • Lære opp bussjåfører og kapteiner i miljøvennlig kjøring

Globalt Mål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig konsum og produksjonsmønstre.

Strommas mål:

  • Øke andelen operasjoner med buss- og båtturer med nullutslipp
  • Minske miljøavtrykket fra alle kjemikalier brukt i vedlikehold, renhold og reparasjoner
  • 50% mindre matsvinn i 2025
  • 100% mat med miljøsertifisering, for eksempel mat med tredjeparts sertifisering for eksempel Økologisk, Fairtrade, KRAV eller lignende sertifiseringer

Les mer om: Mat og drikke – vårt miljøarbeid

Globalt Mål nr. 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Strommas mål:

  • 50% reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med 2014

Globalt Mål nr 14: Livet under vann

Bevare og bruke hav, sjø og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Strommas mål:

Både samle inn og sortere avfall ved alle destinasjoner, med spesielt fokus på plast.

Les mer om: Redusert bruk av plast

This website does not support Internet Explorer, to ensure that the site works properly we recommend that you use another browser e.g. Microsoft Edge or Google Chrome.