25
Finland
Helsingfors

May 16-19: Beautiful Canal Cruise: Due to low sea level, all sightseeing cruise departures may follow the City Highlights Cruise route. Read more here.

Stromma & de globala målen

Den hållbara utvecklingen

Visa mindre Läs mer

Det globala målet 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor.

Strommas mål:

Vi är engagerade i rättvis, opartisk, icke-diskriminerande och likvärdig behandling av alla, oavsett ras, etnicitet, religion, bakgrund, kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, eventuell funktionsnedsättning eller andra hälsotillstånd och alla lagligt skyddade statusar.
Läs mer om: Stromma & social hållbarhet

Det globala målet 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Strommas mål:

 • Ökat nöjdhetsindex för anställda (ESI)
 • Investera i utbildning om hållbarhet, säkerhet och hälsa för vår personal

  Läs mer om Stromma & social hållbarhet

Det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen

Skapa inkluderande, trygga, motståndskraftiga och hållbara städer och mänskliga bosättningar.

Strommas mål:

 • Stromma strävar efter att stödja de lokala kommunerna med kunskap om hur man kan utveckla turismflödet
 • Utbilda bussförare och kaptener i miljövänlig körning

Det globala målet 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Strommas mål:

 • Öka driftstiden för buss- och båtresor med nollutsläpp
 • Minska miljöpåverkan från alla kemikalier som används vid underhåll, städning och reparationer
 • Minska matsvinnet med 50% fram till 2025
 • 100% av maten ska vara certifierad för hållbarhet, exempelvis genom tredjeparts-certifieringar som Organic, Fairtrade, KRAV eller liknande

Läs mer om: Mat & dryck – vårt miljöarbete

Det globala målet 13: Klimatåtgärder

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Strommas mål:

 • 50% minskade koldioxidutsläpp jämfört med 2014

Läs mer om: Buss & båt – förnybar energi

Det globala målet 14: Livet under vattnet

Bevara och använda haven, haven och marina resurser på ett hållbart sätt för hållbar utveckling.

Strommas mål:

Samla in och sortera avfall på alla destinationer, med särskild fokus på plast.

Läs mer om: Minskad användning av plast

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.