Stromma & de globala målen

Den hållbara utvecklingen

Visa mindre Läs mer

Det 5e globala målet: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor.

Strommas mål:

 • Rättvis balans mellan män och kvinnor i ledningen
 • ”Vi arbetar för jämställdhet när det gäller anställning. Vi har ökat våra insatser i arbetet emot sexuella trakasserier och diskriminering.” Läs mer om social hållbarhet.

Det 8e globala målet: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Strommas mål:

 • Ökat nöjdhetsindex för anställda (ESI)
 • Kakao, kaffe och tropisk frukt ska alltid ha Fair Trade-märkning och/eller vara ekologisk. Läs mer om mat & dryck.
 • ”Vi agerar som en ansvarsfull arbetsgivare för vår personal och vi kräver att våra leverantörer följer våra krav på goda arbetsförhållanden. Vi köper också certifierade produkter för varor med högre risker relaterade till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter; till exempel kaffe och kakao. ” Läs mer om social hållbarhet.

Det 12e globala målet: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Främja resurs- och energieffektivitet, hållbar infrastruktur och ge tillgång till grundläggande tjänster, gröna och anständiga jobb och en bättre livskvalitet för alla.

Strommas mål:

 • 20% minskning av matavfall
 • 20% inköp av certifierad mat
 • ”Några av våra restauranger har helt tagit bort palmolja från sina inköp och resten arbetar i samma riktning.” Läs mer om mat och dryck.
 • ”Vi har minskat portionsstorlekarna utan att riskera kundnöjdheten. Vi minskar vår användning av engångsplast och har åtagit oss att bara köpa biologiskt nedbrytbar engångsplast.” Läs mer om minskad plastkonsumtion.

Det 13e globala målet: Klimatåtgärder

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Strommas mål:

 • 40% minskade koldioxidutsläpp jämfört med 2014
 • ”Vi arbetar för att minska vår användning av bränsle och energi samt byta till förnybara bränslen och rena energikällor.” Läs mer om förnybar energi

Det 14e globala målet: Livet under vattnet

Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser.

Stromma:

Andra har också tittat på

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.