; Strommas partnerskap tillsammans med WWF | stromma.com
11
Sverige
Stockholm
hallbar-turism/
Bästa prisgaranti online

Partnerskap med WWF

Rädda Östersjön

Visa mindre Läs mer

Om Östersjön

Östersjön är ett unikt och mycket känsligt ekosystem, utsatt för ett ständigt ökande tryck. I dess grunda vatten har föroreningar och näringsavrinning från land en större inverkan än i andra, djupare och öppna hav. De två allvarligaste hoten mot Östersjön är övergödning och oreglerat fiske. Läs mer om Stromma och WWF - Rädda Östersjön.

Läs vår hållbarhetsrapport

Om du är intresserad av mer detaljerad information om hur vi arbetar med hållbarhet kan du läsa vår hållbarhetsrapport från 2019. Trevlig läsning!

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.