Sverige
Stockholm

Seabins för renare vatten

En del i vårt arbete för ett renare Östersjön

Vi placerar ut Seabins för renare vatten! Gå förbi vid Klara Mälarstrand och ta en titt ned i vattnet. Där ligger en Seabin - en flytande papperskorg - som själv samlar in skräp och partiklar i dess närhet. Stromma har i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Stockholms Hamnar placerat ut denna Seabin som ett led i vårt gemensamma arbete för ett friskare och renare Östersjön.Hur fungerar en Seabin?


Skräp och vatten sugs in i en behållare och fångstpåse med hjälp av en vattendränkt pump. Pumpkapaciteten är 25,000 liter per timme! Vattnet pumpas därefter ut ur behållaren och skräpet blir kvar i påsen. Påsen töms och skräpet sorteras.

Hur mycket skräp kan en Seabin samla in?


En Seabin kan samla in ca 1,5 kg flytande skräp per dag beroende på väder och hur mycket skräp som finns i vattnet. Även microplaster små som 2 mm samt oljepartiklar och andra föroreningar på vattenytan kan samlas upp i fångstpåsen.

Hur mycket skräp samlar en Seabin in under ett år?

  • 90,000 plastpåsar
  • 35,700 engångsmuggar
  • 16,500 plastflaskor
  • 166,500 plastredskap

 

Vi har placerat ut en Seabin vid Klara Mälarstrand som ligger där under årets isfria månader. Vi planerar att lägga ut på flera ställen inom kort. 

Läs mer om projekt Rädda Östersjön och vårt miljö- & hållbarhetsarbete >>

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.