Finland
Helsingfors

Vi tar ansvar för miljön

Vi strävar efter att minska resursanvändningen och i största möjliga mån köpa och använda råvaror med så goda miljöegenskaper som möjligt. Vi strävar efter att införa effektiva processer för att minska vår negativa miljöpåverkan och mäter och utvecklar hela tiden våra insatser.

Leverantörer och underleverantörer ska stödja Stromma Finlands miljöprogram när så är möjligt, och de viktigaste leverantörerna förväntas bli miljöcertifierade. Vi försöker också i första hand välja underleverantörer som investerar i miljövänlighet. Utöver detta strävar vi efter att organisera transporterna så effektivt som möjligt, att minska pappersanvändningen, att sortera effektivt och att minska energiförbrukningen – allt för att minimera våra utsläpp. Stromma Finland följer Stromma Groups miljöpolicy.

Rädda Östersjön

 
Vi samarbetar med WWF Finland för ett renare Östersjön.
Läs mer >>

WWF-samarbete

Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.