11
Sverige
Stockholm
Bästa prisgaranti online

Miljömål för Stromma, Stockholm stad och Sverige

2021-03-01

Lär dig mer om hållbarhet, miljöprojekt och få tips till hemmet

Vad gör du för att värna om vår värld? En av Strommas, Stockholm, Sveriges, Europas och världens största utmaningar är att skydda och vårda vår omgivning både för oss själva men framförallt för framtiden och kommande generationer. Tillsammans måste företag, myndigheter, enskilda hushåll ta sitt ansvar och göra sin del i miljöarbetet. Har du koll på Stockholms stads miljömål eller Sveriges mål? Här kan du läsa om just detta samt ta del av Strommas vision av att bli Nordeuropas ledande sightseeingföretag i hållbar turism och vad du som privatperson kan göra.

Strommas vision – Norra Europas ledande leverantör och producent av hållbara utflykter och aktiviteter

Stromma är ett upplevelseföretag som finns på femton destinationer i Sverige, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Finland och Norge med fokus på sightseeingturer, båtutflykter, underhållning och aktiviteter för både turister och lokala invånare. För Stromma är hållbarhet och miljö en otroligt viktig fråga och företagets vision är att vara Nordeuropas ledande sightseeingföretag i hållbar turism. Här är en rad av Strommas pågående projekt:

 • Alla bussar i Stockholm drivs av fossilfritt bränsle.
 • Två av Europas fyra elektriska sightseeingbussar ägs av Stromma. I Danmark och Holland pågår projekt där målet är att elektrifiera sightseeingbåtarna. Målet i Holland är att ha total elektrifiering 2025 och i Stockholm att ha en klimatpositiv verksamhet 2040.
 • Samarbete med WWF i projekt så som Sea Bins som är en slags vattenanpassad papperskorg. Stromma har installerat Sea Bins vid både Stadshuset och Nybroviken. Ett annat projekt är pengainsamling till förmån för att rädda tumlarna samt utplacering av julgranar i Stockholms hamnarvatten, lekplatser för småfiskar.
 • Det första KRAV-certifierade skärgårdsrederiet. Alla restauranger ombord på Strommas skärgårdsbåtar är KRAV-märkta vilket bland annat innebär att det serveras ekologiska viner och rättvisemärkt kaffe och te med mera.
 • I samarbete med Stockholms stad är målet att minska matavfallet med 50% till 2025.
 • Ett tydligt hållbarhetsmål för hela Stromma koncernen är att elektrifiera majoriteten av flottan för att reducera CO2-utsläppen med 50 procent till 2030, med målet att vara klimatneutral- eller -positiv till 2040.

Sju prioriterade miljömål för Stockholm stad

Sveriges huvudstad har i flera decennier varit en ledande miljöstad och med sitt nya program utvecklar och stärks stadens roll som internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. I programmet för 2020-2023 finns sju prioriterade mål för miljön. Målen är följande:

 • En fossilfri och klimatpositiv stad 2040
 • En fossilfri organisation 2030
 • En klimatanpassad stad
 • En resurssmart huvudstad
 • Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
 • En stad med frisk luft och god ljudmiljö
 • Ett giftfritt Stockholm

Vill du veta mer? Här läser du mer om Stockholm sju mest prioriterade miljömål.

Sveriges miljömål

Sveriges riksdag har beslutat att vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Man har arbetat fram ett system som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål att uppfylla längs vägen.

Generationsmålet – visar riktningen för vad man måste göra inom en generation för att ett miljökvalitetsmål ska uppnås. Det är också vägledande för hur arbetet på alla nivåer i samhället ska ske. Riksdagens definition av generationsmålet är ” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

Vill du veta mer? Här läser du mer om Sveriges generationsmålen.

Miljökvalitetesmålen- här kan du läsa om vilket tillstånd i den svenska miljön som man strävar efter att arbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen är just nu sexton stycken och är en långsiktig målbild för arbetet och vägledning för hela samhällets miljöarbete. Här kommer exempel på några av målen utifrån riksdagens definition:

 • Frisk luft – luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 • Skyddande ozonskikt – ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
 • Grundvatten av god kvalitet – grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
 • Ett rikt odlingslandskap - odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks

Vill du veta mer? Här läser du mer om Sveriges miljökvalitetsmål.

Etappmålen – det är steg på vägen för hur man ska uppnå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen beskriver vad Sverige kan göra och vilka insatser man bör sätta in. Syftet med målen är att vara vägledande för alla, såväl regeringen som myndigheters och andra aktörer.

Vill du veta mer? Här läser du mer om Sveriges etappmål.

Miljömål för svenska hushåll

Ingen kan inte göra allt, men alla kan göra något! Givetvis kommer det att göra skillnad om vi alla hjälps åt och tänker till även på hemmaplan. Har du barn eller barnbarn? Ta dem till hjälp, för dagens barn och ungdomar har redan från förskolan fått med sig grundläggande kunskaper om vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och bättre värld. Här kommer några enkla tips på vad just du kan göra:

 • Källsortera – sortera förpackningar, farligt avfall, matavfall, metall och så vidare
 • Åk mindre bil – använd alternativa sätt att färdas med som exempelvis kollektivtrafiken, promenera, elbil eller cykla
 • Ät mindre kött
 • Ät inte rödlistad fisk och skaldjur enligt Världsnaturfonden WWFs Fiskguiden.
 • Sänk inomhustemperaturen
 • Byt till energisnåla vitvaror
 • Köp begagnade saker istället för att alltid köpa nytt – både positivt för miljön och plånboken
 • Skänk begagnade kläder, skor och prylar till bekanta eller någon välgörenhetsorganisation. Eller varför inte ordna en loppis och skänk pengarna till ett miljöprojekt?
Bild på Stromma båtar från DI.se
Bild på Stromma båtar från DI.se

Läs artikeln i Dagens Industri om Stromma

Dagens Industi skriver - Stromma är ett upplevelseföretag som sticker ut. Utifrån visionen att vara Nordeuropas ledande sightseeingföretag i hållbar turism och missionen ”Minnen för livet” strävar företaget efter att ge sina kunder det unika, personliga och överraskande, på ett hållbart och innovativt sätt.

I verksamhetens kärna finns en stark ambition om att på ett hållbart sätt levandegöra kulturarv, en ambition som bland annat aktualiseras av Strommas aktiva arbete för att rädda, varsamt renovera och kommersialisera historiskt intressanta fartyg. Läs hela artikeln på DI.se

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.