Om Stromma

 Strommas ambition är att miljö och hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet - vårt mål är att vara ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i branschen. Vi älskar skärgården och Östersjön och därför samarbetar vi bland annat med WWF för ett renare Östersjön. Vi jobbar också aktivt med social hållbarhet i samarbeten och internt. 

Några av våra engagemang: 

  • Restaurangbåtarna är medlemmar i nätverket Hållbara Restauranger som verkar för en mer hållbar restaurangnäring
  • Vi samarbetar med Världsnaturfonden WWF för ett renare Östersjön och för att rädda den akut hotade tandvalen tumlaren
  • Vi köper i så stor utsträckning som möjligt närodlade och krav-märkta råvaror.
  • Vi använder inte fisk- och skaldjur som är rödmärkta i WWF:s Fiskguide och alla våra räkor är MSC-märkta
  • Stromma köper enbart VattenEl från Vattenfall AB. Det innebär att all el vi använder i våra egna anläggningar är vattenkraftproducerad el 

 

Social hållbarhet

Våra mål och projekt inom social hållbarhet >>

Seabins för renare vatten

Vi placerar ut Seabins för ett renare Östersjön >>

Hjälp oss rädda tumlaren i Östersjön

Läs mer om tumlaren och projektet med WWF >>

Projekt Rädda Östersjön

Om vårt samarbete med WWF och rädda Östersjön projektet >>

Ekologiskt kaffekvitto

Vi väljer ekologiskt kaffe för att minska vår klimatpåverkan >>

Julgranar blir nya uppväxtområden för fiskar

Vi är med och skapar nya uppväxtmiljöer för Stockholms fiskar >>

 

 

Tack!

Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.