Sverige
Stockholm

Världsnaturfonden WWF - vanliga frågor & svar

Om Världsnaturfonden WWF


Vad är WWF?

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Världsnaturfonden WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

  • bevara världens biologiska mångfald
  • verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
  • minska föroreningar och ohållbar konsumtion


Vad är målet med att Rädda Östersjön?
Målet med att Rädda Östersjön är ultimat att just rädda Östersjön, men eftersom detta samarbete är avtalat på tre år så kommer vi nog hinna med att slutföra detta stora arbete inom den utsatta tiden. Samarbetet med Strömma möjliggör ändå att vi kan driva arbetet med att Rädda Östersjön vidare och med mer resurser.

Varför behöver man hjälpa Östersjön? Vilka problem finns?
Östersjöregionen har en unik och högst känslig miljö med en ständigt ökande belastning. Havet används till allt från turism, fiske och oljetransporter till vindkraftsparker och gasledningar. I detta grunda vatten får föroreningar och näringsläckage större effekt än i andra, djupare hav. Hoten är många men de två svåraste är övergödning och oreglerat fiske.

Om Strommas samarbete med WWF


Vad gör Strömma konkret för att Rädda Östersjön?
Strömma minskar först och främst sin egen miljöpåverkan genom förbättringsåtgärder på drivmedel, energi, avfall, inköp, avlopp, svavel fosfor och mycket annat. Utöver detta kommunicerar de problematiken i Östersjön med sina kunder, anställda och leverantörer och på så sätt kan man få flera att bli medvetna om frågan och få dem att ändra beteende. Den tredje delen de gör är att påverka beslutsfattare, detta gör de i utåtriktade aktiviteter tillsammans med WWF så som att anordna seminarier, signera debattartiklar och annat för att få politikerna att ta rätt beslut om Östersjön. Det sista men inte minsta de gör är att stödja WWFs Östersjöprojekt Rikare Skärgårdslandskap.

Vad innebär samarbetet?
Samarbetet fokuserar på Östersjön och det innebär att Strömma tar stöd av WWF som en dialog- och expertpartner för att veta att de tar rätt och tillräckligt ambitiösa beslut när det gäller sina egna miljöåtgärder, samt tar hjälp av varandra när det gäller utåtriktade kommunikationsaktiviteter. Allt för att rädda Östersjön.

Hur vet jag att pengarna går till WWF?
Vi har ett nära samarbete med dem kontinuerligt och de redovisar gärna exakt hur pengarna för samarbetet används på WWF.

Vilka andra företag finns med i samarbetet?
Detta är endast ett samarbete mellan Strömma och Världsnaturfonden WWF.  

Strömma stödjer dock ett projekt inom detta samarbete vid namn Rikare Skärgårdslandskap som även fler aktörer som Skärgårdsstiftelsen och Upplandsstiftelsen är med och stödjer.

Läs gärna mer om Strömmas samarbete med WWF >>

Vad får jag om jag skänker pengar?
Du bidrar till WWFs arbete för att minska miljöbelastningen i Östersjön. WWFs arbetar på många fronter för att rädda Östersjön, bland annat arbetar vi för att påverka politiker och allmänhet:

  • WWF kräver att EUs jordbrukspolitik förändras så att bidragsmedel kopplas till höga krav på miljöåtgärder. Jordbrukssubventionerna ska gå till miljöstöd och hållbar regional utveckling.WWF vill även att:
  • Sverige fortsätter göra nationella, kraftfulla insatser för att minska näringsbelastningen samtidigt som man verkar för åtgärder såväl regionalt som inom EU.
  • Såväl Landsbygdsdepartementet som Jordbruksverket blir aktiva pådrivande krafter i arbetet för Östersjöns miljö.
  • Det sker en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet med syfte att minska övergödningen.
Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.
Den här hemsidan stöjder inte Internet Explorer, för att sidan ska fungera korrekt rekommenderar vi att använda en annan browser, t.ex. Microsoft Edge eller Google Chrome.