Sverige
Stockholm

Social hållbarhet

Vår ambition är att bidra till ett hållbart samhälle

STRÖMMA Turism & Sjöfart ABs målsättning är att vara en förstklassig leverantör av upplevelsetjänster. Stromma tror på ett ansvarsfullt socialt och etiskt beteende, och koncernen har ett ansvar gentemot de människor som arbetar för oss. Vår ambition är att bidra till ett hållbart samhälle och uppförandekoden ska ge vägledning för hur vi med utgångspunkt i våra värderingar framgångsrikt kan bygga långvariga relationer med våra kunder och med våra leverantörer.

Vår definition av hållbar utveckling är:

  • ekonomisk hållbarhet och generering av vinster
  • miljöhänsyn
  • sociala och etiska aspekter
  • leverans av högkvalitativa produkter och tjänster


Vi baserar vårt arbete på FN Global Compacts tio principer vilka ska vara vägledande för oss i vårt arbete att kunna bli ett förstklassigt hållbart företag. Koden gäller för alla medarbetare i Strommakoncernen och alla andra som representerar företag inom Stromma, inklusive styrelseledamöter, självständiga entreprenörer och konsulter.

Vår uppförandekod innehåller följande aspekter:

  • Lagar och regler
  • Mänskliga rättigheter, mångfald och integritet
  • Hälsa & Säkerhet på arbetsplatsen
  • Miljö & hållbarhet
  • Affärsetiska och konkurrensaspekter


Lagar och regler
Strommakoncernen ska följa all lagstiftning på de marknader där vi marknadsför våra produkter och tjänster. Uppförandekoden ersätter inte lokal lagstiftning, och om någon del av innehållet skulle stå i konflikt med lokal lagstiftning är det lagstiftningen som gäller.

Mänskliga rättigheter, mångfald och integritet
Stromma strävar efter att rekrytera, kontinuerligt utveckla och behålla de mest begåvade personerna i en mångfald av yrkesgrupper. Alla medarbetare ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ska ges samma möjligheter till att utveckla sig själva och sina karriärer. Utvärdering av personer för rekrytering, utbildning, utveckling eller befordran ska endast göras baserat på individens förmåga och potential att utföra jobbet och ska endast beakta faktorer som är relevanta för utförandet av det jobbet.

Stromma ska erbjuda en arbetsplats som stöder mångfald och står för en ömsesidig respekt mellan medarbetare. Diskriminering och trakasserier tolereras aldrig, vare sig de är grundade på en persons ras, kön, hudfärg, trosuppfattning, religion, nationella ursprung, medborgarskap, ålder, handikapp, civilstånd, sexuella läggning, eller någon annan faktor som är förbjuden enligt lag.

Hälsa & Säkerhet på arbetsplatsen
Stromma ska erbjuda en säker arbetsmiljö och ständig utveckling inom arbetssäkerhet ska prioriteras av koncernen. Detta ska gälla för alla aspekter på arbetsmiljö och samtliga anställda är ansvariga att upprätthålla en säker arbetsplats genom att följa gällande hälso- och säkerhetsregler och rutiner.

 

Fryshusets verksamhet Barn till ensamma mammor


Sedan sommaren 2017 är vi stolta över att kunna erbjuda Fryshusets verksamhet Barn till ensamma mammor att följa med på utvalda upplevelser med båt i Stockholm city, skärgården och Mälaren. Barn till ensamma mammor anordnar regelbundna aktiviteter för mammor med barn i åldrarna 0–18 år.

 

Vill du veta mer om verksamheten? Då kan du läsa mer på webbsidan Barn till ensamma mammor >>

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.